Burgerlijke stand

Opdat een vreemde akte overgeschreven of neergelegd zou kunnen worden, dient zij steeds op correcte wijze gelegaliseerd én vertaald te zijn door een beëdigde vertaler naar de taal van de gemeente.

 


Vragen over de burgerlijke stand (geboorte, afstamming, adoptie, naamgeving of naamsverandering, huwelijk, echtscheiding, overlijden…) kunnen zeer complex zijn en kunnen niet beantwoord worden over de telefoon. Leg uw individueel geval steeds schriftelijk (per e-mail) voor aan de Ambassade in Tokio. 

De Belgische wetgeving is in principe van toepassing op alle Belgen, ook al woont men in het buitenland. Meer info over de toepassing van de Belgische wetgeving vindt u alvast terug op de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken


Een akte van burgerlijke stand opvragen


Aktes van burgerlijke stand dient u zelf op te vragen bij de bevoegde lokale overheid die ze had opgesteld toen het feit plaatsvond (geboorte, huwelijk, enz…). Ook als het feit plaatsvond in België dient u zelf bij de bevoegde gemeente de Belgische akte op te vragen. Hetzelfde geldt voor een vreemde akte die neergelegd werd in België: u contacteert rechtstreeks de bevoegde dienst.


Bij welke overheden kunt u terecht voor een Japanse akte van de burgerlijke stand?


In voorbereiding.


Overschrijving in België van een vreemde akte van de burgerlijke stand


Iedere verandering in uw burgerlijke staat (geboorte kind, huwelijk, echtscheiding) dient u te melden aan de Ambassade. Deze noteert de nieuwe gegevens in de consulaire registers en in het Rijksregister. De akte zelf wordt echter niet overgeschreven door de Ambassade. Het is ten zeerste aan te raden persoonlijk de nodige stappen te ondernemen om uw getuigschrift te laten overschrijven in het register van een Belgische gemeente.
 

Waarom een akte laten overschrijven? 


Overeenkomstig artikel 48 van het Burgerlijk Wetboek is het mogelijk om de buitenlandse akte te laten overschrijven in een Belgisch gemeentekantoor. Eens de akte overgeschreven is, kunt u altijd een kopie of uittreksel van de akte aanvragen bij uw gemeentekantoor.  Als u het getuigschrift niet laat overschrijven, moet u het originele getuigschrift, met alle nodige legalisaties en vertalingen, telkens wanneer u het nodig hebt, bij de bevoegde buitenlandse instantie aanvragen. Dit kan duur, tijdrovend en onhandig zijn.  Om problemen in de toekomst te voorkomen, raden wij u ten sterkste aan de akte zo snel mogelijk te laten overschrijven.
 

Waar?


De overschrijving kan gebeuren in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gaat wonen na uw terugkeer. Indien u niet van plan bent in België te wonen, dan kan u uw akte laten overschrijven in het gemeentekantoor van uw laatste woonplaats of deze van uw ouders, van uw geboorteplaats in België, of, bij gebreke hieraan, van de stad Brussel.

  • Indien u in België huwde en in het buitenland uit de echt gescheiden bent, dan moet de echtscheidingsakte overgeschreven worden in de gemeente waar u huwde. U kunt na de overschrijving steeds een afschrift of uittreksel opvragen bij de gemeente. 
     

Hoe?


Bezoek de website van het bevoegde gemeentekantoor of neem rechtstreeks contact met hen op voor gedetailleerde en praktische informatie.