Ambassade à Tokyo

 1. Last updated on

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures.
 

Stagemogelijkheden

De Ambassade van België in Tokio biedt een beperkt aantal stagemogelijkheden voor jonge universitairen. Stagiair(e)s draaien mee in het team van de Ambassade en krijgen een unieke kans om ervaring op te doen in een diplomatieke omgeving.

Stageperiode

De stage duurt circa drie maanden. De periode van de stage wordt afgesproken met de kandidaat-stagiair maar stemt gewoonlijk overeen met een van de volgende periodes:

 • januari-maart (deadline voor indiening van de aanvraag: 30 september van het voorafgaande jaar)
 • april-juni (deadline voor indiening van de aanvraag: 31 december van het voorafgaande jaar)
 • oktober-december (deadline voor indiening van de aanvraag: 30 juni)

De Ambassade kan slechts één stagiair tegelijk ontvangen.

Selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats dienen kandidaat-stagiair(e)s te voldoen aan de volgende criteria:

 • de stage moet formeel plaatsvinden in het kader van een studieprogramma van niveau Master of hoger
 • een ruime interesse voor internationale betrekkingen
 • een zeer goede talenkennis (Frans en/of Nederlands, Engels; de kennis van beide landstalen of van Japans is een voordeel)  
 • ervaring met Japan is een voordeel

Taken van de stagiairs

De stagiairs staan de diplomaten bij in hun werk. In de mate van het mogelijke krijgen ze een specifieke taak binnen de Ambassade, te voltooien tijdens de stageperiode. Hun werk kan ook bestaan uit taken zoals:

 • bijwonen van EU-coördinatievergaderingen, persconferenties, briefings, etc.
 • rapporteren, achtergrondinformatie opzoeken
 • diplomaten ondersteunen bij het voorbereiden van dossiers
 • helpen bij de organisatie van vergaderingen, evenementen, seminaries, etc. 

Praktische informatie

De stages bij de Ambassade van België in Tokio zijn onbezoldigd; er zijn geen vergoedingen voor verzekeringen, reis- en verblijfskosten. Kandidaten dienen hier ter dege rekening mee te houden. De kandidaten moeten over een ziekteverzekering beschikken die in geval van nood ook de repatriatie naar uw land van woonst dekt. Ze moeten ook aan de vereisten van de Japanse wetgeving met betrekking tot verblijfsrecht voldoen. De voorwaarden van de stage worden uiteengezet in een stageovereenkomst (model beschikbaar).

Sollicitatieprocedure

Alle kandidaturen voor stages bij de Ambassade van België in Tokio dienen te worden ingediend via de eStage website van Buitenlandse Zaken.

Werken voor FOD Buitenlandse Zaken

Onze organisatie behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van Belgen in het buitenland. We werken niet enkel vanuit België, maar ook vanuit een 120-tal posten overal ter wereld. Dit maakt onze organisatie uniek en zorgt ervoor dat we onze medewerkers heel wat verschillende carrières en uitdagingen kunnen aanbieden.

Meer informatie