COVID-19

  1. Last updated on

Reisbeperkingen en andere maatregelen

Van Japan naar België

Vanaf 23 mei 2022 zijn alle reisbeperkingen voor COVID-19 opgeheven. Voor “landen met een heel hoog risico” gelden nog enkele reismaatregelen. Er zijn momenteel geen landen die als zodanig zijn aangewezen. Raadpleeg info-coronavirus.be voordat u op reis gaat voor de meest recente informatie

Van België tot Japan

Van België tot Japan:vanaf 29 april 2023 zijn alle reisbeperkingen voor COVID-19 opgeheven. Raadpleeg altijd de officiële website van het Japanse ministerie van buitenlandse zaken voordat u op reis gaat voor de laatste updates.


Vaccinatie

Een in Japan uitgevoerde vaccinatie kan in Vaccinnet worden geregistreerd als deze aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • Het toegediende vaccin is ofwel een door het Europees Geneesmiddelenbureau goedgekeurd vaccin
  • De gevaccineerde persoon is Belg OF heeft zijn/haar hoofdverblijfplaats in België, OF is partner of samenwonend kind van een Belg, OF van een persoon die zijn/haar verblijfplaats in België heeft, OF studeert of werkt in België
  • De gevaccineerde heeft een officieel Japans certificaat met daarop de naam van het vaccin, de toegediende dosis en de vaccinatiedatum.
  • De registratie van Vaccinnet moet gebeuren door een in België gevestigde arts.

Een Europees digitaal COVID-certificaat kan worden afgegeven aan iedereen die aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • een persoon die buiten België gevaccineerd is, EN
  • een persoon wiens vaccinatiegegevens beschikbaar zijn in Vaccinnet, EN
  • een persoon die op basis van de in Vaccinet beschikbare vaccinatiegegevens als volledig gevaccineerd kunnen worden beschouwd volgens een in België erkend vaccinatieschema.