Rijbewijzen

Kan ik in Japan rijden met mijn in België bekomen internationaal rijbewijs?


Nee. Japan weigert om internationale rijbewijzen te erkennen die uitgegeven zijn conform aan het model bepaald door de conventie van Wenen van 8 november 1968 inzake het wegverkeer.

Er zijn echter twee mogelijkheden om in Japan te rijden:

  • houders van een Belgisch nationaal rijbewijs op doorreis in Japan (= verblijf van minder dan één jaar) kunnen er rijden met hun rijbewijs op voorwaarde dat het vergezeld is van een vertaling in het Japans. Dergelijke vertaling kan worden aangevraagd bij de diensten van de Japan Automobile Federation
  • houders van een Belgisch nationaal rijbewijs die langdurig in Japan verblijven of die van plan zijn er meer dan één jaar te wonen, dienen een Japans rijbewijs aan te vragen na hun aankomst in Japan. Gedetailleerde informatie over deze procedure kan u vinden op de website van het JAF
     

Nieuw rijbewijs aanvragen en duplicata


Wanneer de geldigheidstermijn van een rijbewijs afloopt, kan het hernieuwd worden indien aan alle voorwaarden voor de afgifte is voldaan. Verder kan een duplicaat van een nog geldig rijbewijs worden aangevraagd worden bv. wanneer het is verloren, gestolen, beschadigd of onleesbaar geworden. Van het rijbewijs in bankkaartmodel wordt geen duplicaat afgegeven; het gaat dan om een nieuw rijbewijs.

Personen die in België wonen en houder zijn van een buitenlands rijbewijs, kunnen geen hernieuwing of duplicaat van hun rijbewijs verkrijgen. Zij moeten een Belgisch rijbewijs aanvragen.

Personen (Belgen of niet-Belgen) die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijven, moeten in het land waar ze verblijven een hernieuwing van hun rijbewijs vragen. Ze kunnen een attest ontvangen van hun gemeente in België waar ze het laatst verbleven.

Belgen die niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijven én die ingeschreven zijn in de Belgische Ambassade van dit land, kunnen hun Belgisch rijbewijs hernieuwen in de Belgische gemeente waar ze het laatst ingeschreven waren.