Ambassade en Consulaten van België in Japan

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in Japan!

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in Japan!

Openingsuren van de Ambassade

De Belgische ambassade in Tokio is uitzonderlijk open van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur, enkel op afspraak.

Gelieve te lezen alvorens de ambassade te bezoeken: "New Normal" bij de Ambassade 

COVID-19: REISBEPERKINGEN

DISCLAIMER: de aanwijzingen hieronder zijn gebaseerd op de huidige beschikbare informatie. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Naar België komen

Vanaf 19 april 2021 gelden nieuwe maatregelen voor reizen van en naar België:

 1. Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland zijn niet langer verboden (maar worden ten stelligste afgeraden): de verklaring op eer wordt niet meer vereist.
 2. Niet-essentiële reizen naar België zijn niet langer verboden voor personen die beschikken over de nationaliteit van of de hoofdverblijfplaats in een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, of die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat opgenomen is op de EU White List: de verklaring op eer wordt niet meer vereist.
 3. Niet-essentiële reizen naar België blijven verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet opgenomen is op de EU White List.

Japan blijft echter een rode zone voor België. De volgende maatregelen zijn daarom van toepassing op reizigers vanuit Japan:

1. Attest van essentiële reis ("Naar België Komen"  zie punt 3 )

 • Verplicht (met uitzonderingen) voor reizigers die niet de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de EU of van het Schengengebied hebben, en die in Japan wonen.

2. Public Health Passenger Locator Form (PLF) 

 • Verplicht voor alle reizigers.

3. PCR test voor het vertrek (in Japan)

 • Verplicht voor niet-inwoners van België van 6 jaar en ouder.
 • Aanbevolen voor inwoners van België.

> Register of Medical Institutions Issuing COVID-19 Testing Certificates (PDF) op de TeCOT website

4. PCR test na de aankomst (in België) :

 • Verplicht voor inwoners van België, op dag 1 en dag 7 van quarantaine.
 • Verplicht voor niet-inwoners van België, op dag 7 van quarantaine.

> Lijst van PCR-testcentra in België op de website van het Federaal Crisiscentrum: Waar kan ik me laten testen?

5. Quarantaine (7 dagen)

 • Verplicht voor alle reizigers

Belangrijk: De quarantaine- en testverplichting worden vanaf 19 april strenger opgevolgd in België. Wie de verplichting niet respecteert, riskeert een boete van minimum 250 euro.

Alle informatie over de sanitaire maatregelen die België heeft genomen, wordt gepubliceerd op de website van het Federaal Crisiscentrum en in hun FAQ - sectie “Internationaal”.

Voor meer informatie over de definitie van een essentiële reis en de maatregelen die u moet nemen bij het binnenkomen van België: Naar België Komen

Voor vragen over visa voor niet-Belgen : Visa for Belgium 

(Terug)Reizen naar Japan

 1. Verbod op toegang tot het grondgebied voor alle buitenlandse reizigers, met uitzondering van residenten die een geldige Japanse verblijfstitel en een re-entry permit hebben*. 
 2. Afschaffing van de visumvrijstelling voor kort verblijf (verblijf van minder dan 90 dagen) voor Belgen, 
 3. Afschaffing van visa voor lang verblijf (verblijf van meer dan 90 dagen) afgegeven door de Ambassade van Japan in België vóór 20 maart 2020 aan vreemdelingen die nog niet op het Japans grondgebied aangekomen zijn.

*De toegang van alle reizigers die de afgelopen 14 dagen India, Pakistan of Nepal hebben bezocht, wordt vanaf 14 mei 2021 verboden (met uitzondering van Japanse staatsburgers) in een poging Japan te beschermen tegen meer besmettelijke varianten van het nieuwe coronavirus. Meer informatie is te vinden op de website van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor meer details over de specifieke maatregelen voor Belgische residenten in Japan, en de uitzonderingen, ga naar Covid-19: 2. Reisbeperkingen naar Japan, alsook de website van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken

Opgelet! Vanaf 5 maart 2021 moeten reizigers uit België de eerste 3 dagen van hun quarantaine verplicht uitvoeren in een locatie aangewezen door het hoofd van het quarantaine bureau. Op de derde dag zullen ze een PCR-test moeten doen. Als het resultaat negatief is, mogen ze de faciliteit verlaten en hun quarantaine in hun huis of hotel voortzetten.

 

 

 

Indien u zich wenst in te schrijven voor onze nieuwsbrief, gelieve zich hier in te schrijven.


Gebouw van de Ambassade in Tokio, gelegen aan “Belgium Square”, in Kojimachi.

Een visum nodig voor België? Je kan alle informatie vinden op onze nieuwe en verbeterde visa webpagina’s

ベルギーの情報は新たに更新されたウェブサイトのビザページで必要な情報をすべて検索できます

U verhuist naar Japan of u hebt plannen om Japan te bezoeken? Vergeet niet onze rubriek Op reis in Japan: veelgestelde vragen te raadplegen voor uw vertrek, alsook ons reisadvies.

U woont in Japan? Registreer u bij de Ambassade door even bij de consulaire sectie van de Ambassade langs te komen, of door ons telefonisch of per e-mail te contacteren. Raadpleeg ook onze pagina’s over de consulaire diensten die we kunnen verlenen aan Belgen die in Japan verblijven en aan Japanners die naar België willen komen.

U bent geïnteresseerd in Japan en zou graag in Japan studeren, werken of zaken doen? Bekijk de laatste mogelijkheden op onze pagina’s studiebeurzen en business training, of bezoek onze webpagina’s over de relaties tussen België en Japan.

Nieuws

10 mei

As we celebrate the 51st anniversary of diplomatic relations between the Kingdom of Belgium and the Republic of Trinidad and Tobago, we would like to seize this opportunity to stress the quality of the friendly and historical ties between our two countries and express our wish to further enhance them in the future.

05 mei

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vertegenwoordigt België vandaag tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek van de Mensenrechtenraad. Zij zal spreken namens de federale staat en de gefedereerde entiteiten. Het Belgische mensenrechtenbeleid zal voor de derde keer sinds 2011 worden geëvalueerd.

28 apr

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan India, dat te kampen heeft met een bijzonder zware golf van COVID-19. De steun bestaat uit 9000 flesjes Remdesivir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van COVID-19. Deze flesjes komen uit de strategische voorraad van de FOD Volksgezondheid en vertrekt normaal gezien op vrijdag 30 april.

17 apr

Vandaag vertrekken 760.000 maskers naar Conakry via het noodhulpmechanisme B-FAST. Hiermee komt ons land tegemoet aan de hulpvraag die Guinee heeft ingediend bij het EU-mechanisme voor de civiele bescherming (UCPM) in het kader van de strijd tegen COVID-19. Net zoals de rest van de wereld is Guinee getroffen door de pandemie. De gezondheidssituatie wordt er echter bijkomend bemoeilijkt door een mazelenepidemie, een epidemie van gele koorts en recent ook enkele nieuwe ebola-besmettingen die samen zorgen voor een enorme druk op de medische voorzieningen.

16 apr

In de marge van de 64ste zitting van de VN-Commissie over verdovende middelen (CND), organiseerde België samen met enkele andere partners een evenement over eerlijke toegang tot gereguleerde geneesmiddelen in Covid-tijden.