Ambassade en Consulaten van België in Japan

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in Japan!

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in Japan!

Openingsuren van de Ambassade

De Belgische ambassade in Tokio is uitzonderlijk open van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur, bij voorkeur op afspraak.

Gelieve te lezen alvorens de ambassade te bezoeken: "New Normal" bij de Ambassade 

COVID-19

Sinds 15 juni zijn reizen vanuit België naar landen van de Europese Unie, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen, opnieuw toegestaan. Of het ook mogelijk is om een ​​ander land binnen te komen, hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is daarom erg belangrijk om het reisadvies per land te controleren en om goed op de hoogte te blijven over de situatie in het land van bestemming.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie blijven tot nader order verboden.

DISCLAIMER: de aanwijzingen hieronder zijn gebaseerd op de huidige beschikbare informatie. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Reisbeperkingen naar België

Conform Europese Aanbeveling 9208/20 heeft de Belgische regering op woensdag 1 juli 2020 specifieke maatregelen genomen met betrekking tot de geleidelijke heropening van haar grenzen voor reizigers uit Japan. Zie onze rubriek Naar België komen

Reizigers die in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel of die in het bezit zijn van een geldig D visum, ongeacht het type, kunnen naar België reizen. Toch worden de houders van een geldig visum sterk aangeraden om alle niet-essentiële reizen uit te stellen.

Voor meer informatie over de huidige tijdelijke reisbeperkingen en andere categorieën van vrijstelling, bezoek de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: Reizen naar België en Visa: geleidelijke hervatting

Om te zien of u een visum kunt aanvragen, zie onze rubriek Visa for Belgium (Engels)

Momenteel worden alle landen buiten de EU en de Schengenlanden beschouwd als rode zones. Reizigers uit Japan worden daarom geacht uit een rode zone te komen.

Elke passagier uit een rode zone moet de "Public Health Passenger Locator Form" in te vullen voorafgaand aan de reis. Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier zelf terug. 

Bij aankomst in België moet elke passagier uit een rode zone verplicht een screeningstest uitvoeren en een periode van zelfisolatie respecteren.

Bezoek de volgende pagina voor meer informatie: Nationaal Crisiscentrum, FAQ sectie:

“Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?”

“Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?”

“Wat moet ik verstaan onder ‘quarantaine’?”

“Wanneer dient een reiziger zich in zelfisolatie te plaatsen?”

Reisbeperkingen naar Japan 

Opgelet! Reizigers die uit België komen (evenals heel vele andere landen, waaronder alle Europese landen), mogen momenteel het Japans  grondgebied niet binnen!

De Japanse regering heeft tijdelijke maatregelen genomen voor Belgische reizigers en/of reizigers uit België, evenals vele andere landen. De maatregelen zijn van kracht tot 31 augustus 2020, maar kunnen worden verlengd.

Gelieve de website van de Japanse autoriteiten te raadplegen:

Evenals onze Covid-19 pagina, sectie Reisbeperkingen naar Japan"

 

Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op tokyo.consular@diplobel.fed.be. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg het reisadvies.

Zoals minister Goffin opmerkte in zijn brief van 17 maart, staan we voor uitzonderlijke omstandigheden en is soms wat geduld nodig. Alvast bedankt voor uw begrip.

 

 

 

Indien u zich wenst in te schrijven voor onze nieuwsbrief, gelieve zich hier in te schrijven.


Gebouw van de Ambassade in Tokio, gelegen aan “Belgium Square”, in Kojimachi.

Een visum nodig voor België? Je kan alle informatie vinden op onze nieuwe en verbeterde visa webpagina’s

ベルギーの情報は新たに更新されたウェブサイトのビザページで必要な情報をすべて検索できます

U verhuist naar Japan of u hebt plannen om Japan te bezoeken? Vergeet niet onze rubriek Op reis in Japan: veelgestelde vragen te raadplegen voor uw vertrek, alsook ons reisadvies.

U woont in Japan? Registreer u bij de Ambassade door even bij de consulaire sectie van de Ambassade langs te komen, of door ons telefonisch of per e-mail te contacteren. Raadpleeg ook onze pagina’s over de consulaire diensten die we kunnen verlenen aan Belgen die in Japan verblijven en aan Japanners die naar België willen komen.

U bent geïnteresseerd in Japan en zou graag in Japan studeren, werken of zaken doen? Bekijk de laatste mogelijkheden op onze pagina’s studiebeurzen en business training, of bezoek onze webpagina’s over de relaties tussen België en Japan.

Nieuws

17 jul

De wereld van de multilaterale diplomatie en het internationaal strafrecht – waar het Internationaal Strafhof deel van uitmaakt – maakt een diepe crisis door en wordt geconfronteerd met bedreigingen en vijandige acties. De relevantie van multilaterale instellingen wordt in twijfel getrokken en landen trekken zich steeds meer op zichzelf terug. Op de dag van het Internationaal Strafrecht, benadrukt Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin dat België zich zal blijven inspannen voor het versterken van de rechtstaat en de unieke en essentiële rol van het Internationaal Strafhof.

12 jul

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, verwelkomt het compromis dat de leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hebben bereikt, waardoor het "grensoverschrijdende" mechanisme voor het verlenen van humanitaire hulp aan het Syrische volk met twaalf maanden wordt verlengd via de grenspost Bab al-Hawa. De mogelijkheden om via Bab al-Salam humanitaire hulp te verlenen, moeten echter worden verbeterd.

11 jul

Op 11 juli 2020 is het 25 jaar geleden dat de genocide in Srebrenica begon. Op 11 juli 1995 viel de stad Srebrenica in handen van de Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. In de dagen die volgden ontvoerden en vermoordden ze in minder dan een week tijd meer dan 8.000 mensen, voornamelijk mannen en tieners, simpelweg omdat ze Bosnisch waren.

04 jul

De COVID-19-crisis heeft alle gewoontes door elkaar geschud en iedereen gedwongen bepaalde werkwijzen te herzien. Dit was ook het geval voor de FOD Buitenlandse Zaken, waar telewerken de regel is, ook al moet de FOD een van zijn fundamentele taken uitvoeren: het bijstaan van Belgen in het buitenland. Niet eenvoudig toen de crisis wereldwijd was: "Het is alsof je 200 aardbevingen en vele naschokken tegelijk hebt gehad, ook in België", zegt minister Goffin.

02 jul

De minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), verklaart dat: "Naar aanleiding van de goedkeuring op 30 juni van de Europese aanbeveling die niet-essentiële reizen uit een 15-tal landen buiten de Europese Unie geleidelijk aan toestaat, is België begonnen met overleg met deskundigen van de betrokken overheidsdiensten om te komen tot een voorzichtige heropening van zijn grenzen".