Ambassade in Tokio

Alle praktische informatie over onze Ambassade in Tokio.

Welkomstwoord van de Ambassadeur

Welkomstwoord van Ambassadeur Antoine Evrard
Image
Ambassador Antoine Evrard

Welkom op de website van de Ambassade van België in Japan! Ik hoop dat deze site uw toegangspoort kan zijn voor uw praktische vragen en om meer te ontdekken over de betrekkingen tussen België en Japan.

De verscheidenheid en rijkdom van de banden tussen België en Japan is indrukwekkend, gaande van handel, cultuur, wetenschappen tot sport en nog veel meer. Dit is het resultaat van tientallen jaren samenwerking tussen onze regeringen, onze instellingen, onze particuliere sector en onze burgers. De economische contacten bloeien, gestimuleerd door de hoge kwaliteit en complementariteit van onze bedrijven. We verkennen nieuwe samenwerkingsgebieden, zoals de digitale en groene revoluties, die voor zowel België, Europa als Japan prioritair zijn. Onze landen werken ook samen om de internationale op regels gebaseerde orde te beschermen, regionale spanningen en conflicten te bezweren, de klimaatverandering aan te pakken en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Ik ben ook verheugd door de toenemende persoonlijke contacten, via academische uitwisselingen, cultuur of toerisme.

En er zullen nog veel meer gelegenheden zijn om samen te werken. Tijdens het eerste semester van 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Nog in 2024 zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de Belgische federale en regionale parlementen en voor het Europees Parlement. In 2025 vervolgens zal België met een eigen paviljoen deelnemen aan de Wereldtentoonstelling van Osaka, waar we aan Japan en de wereld het beste dat België te bieden heeft, zullen tonen. En in 2026 zullen we de 160e verjaardag van onze bilaterale relatie vieren. Deze momenten zijn van cruciaal belang om de vriendschap tussen onze twee landen in de verf te zetten, de balans op te maken en vooruit te kijken naar toekomstige projecten en samenwerking.

Ik kijk ernaar uit om onze relaties verder te ontwikkelen. De ambassade blijft daarbij beschikbaar voor uw vragen en projecten.

Met vriendelijke groeten,

Antoine Evrard
Ambassadeur van België in Japan