Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Ambassade en consulaten Ambassade in Tokio Stagemogelijkheden bij de Ambassade van België in Tokio

Stagemogelijkheden bij de Ambassade van België in Tokio

De Ambassade van België in Tokio biedt een beperkt aantal stagemogelijkheden voor jonge universitairen. Stagiair(e)s draaien mee in het team van de Ambassade en krijgen een unieke kans om ervaring op te doen in een diplomatieke omgeving.

Stageperiode

De stage duurt circa drie maanden. De periode van de stage wordt afgesproken met de kandidaat-stagiair maar stemt gewoonlijk overeen met een van de volgende periodes:

 • januari-maart (deadline voor indiening van de aanvraag: 30 september van het voorafgaande jaar)
 • april-juni (deadline voor indiening van de aanvraag: 31 december van het voorafgaande jaar)
 • oktober-december (deadline voor indiening van de aanvraag: 30 juni)

De Ambassade kan slechts één stagiair tegelijk ontvangen.

Selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats dienen kandidaat-stagiair(e)s te voldoen aan de volgende criteria:

 • recent afgestudeerd te zijn of ingeschreven te zijn als laatste jaarstudent aan een universiteit (Master of Master na Master), of de stage moet formeel plaatsvinden in het kader van een studieprogramma van niveau Master of hoger
 • een ruime interesse voor internationale betrekkingen
 • een zeer goede talenkennis (Frans en/of Nederlands, Engels; de kennis van beide landstalen of van Japans is een voordeel)  
 • ervaring met Japan is een voordeel

Taken van de stagiairs

De stagiairs staan de diplomaten bij in hun werk. In de mate van het mogelijke krijgen ze een specifieke taak binnen de Ambassade, te voltooien tijdens de stageperiode. Hun werk kan ook bestaan uit taken zoals:

 • bijwonen van EU-coördinatievergaderingen, persconferenties, briefings, etc.
 • rapporteren, achtergrondinformatie opzoeken
 • diplomaten ondersteunen bij het voorbereiden van dossiers
 • helpen bij de organisatie van vergaderingen, evenementen, seminaries, etc. 

Praktische informatie

De stages bij de Ambassade van België in Tokio zijn onbezoldigd; er zijn geen vergoedingen voor verzekeringen, reis- en verblijfskosten. Kandidaten dienen hier ter dege rekening mee te houden. De kandidaten moeten over een ziekteverzekering beschikken die in geval van nood ook de repatriatie naar uw land van woonst dekt. Ze moeten ook aan de vereisten van de Japanse wetgeving met betrekking tot verblijfsrecht voldoen. De voorwaarden van de stage worden uiteengezet in een stageovereenkomst (model beschikbaar hier).

Sollicitatieprocedure

Kandidaten voor stages op de Ambassade van België in Tokio dienen een volledig sollicitatiedossier in te dienen:

 • Een curriculum vitae
 • Een sollicitatiebrief met daarin motivatie en voorkeur stageperiode

Kandidaat-stagiair(e)s dienen hun motivatiebrief te richten aan mevrouw Roxane de Bilderling, Ambassadeur. Het sollicitatiedossier dient per e-mail te worden verstuurd naar het algemene adres van de Ambassade (tokyo@diplobel.fed.be).

Kort na het verstrijken van de deadline zal de kandidaat-stagiaire(s) op de hoogte worden gebracht van het resultaat van de selectie.