Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Aanvraag Consulaire Attesten

Aanvraag Consulaire Attesten

Heeft u reeds “Mijn Dossier” geraadpleegd waar u gratis elektronische attesten (aangemaakt na 31 maart 2019) kunt downloaden of afdrukken?

De elektronische attesten kunnen in de drie landstalen worden opgevraagd (Nederlands, Frans en Duits); worden onmiddellijk op het scherm getoond; kunnen worden afgedrukt, gedownload en bewaard als een pdf-document met een digitaal echtheidscertificaat van de FOD Binnenlandse Zaken; en als bijlage van een mail worden doorgestuurd.

Indien u hierop niet vindt wat u zoekt en:

- Als u “Ingeschreven” bij de Ambassade bent (uitgeschreven uit de bevolkingsregister van uw gemeente in België en ingeschreven in het register van deze Post)

U kunt, schriftelijk en mits betaling, volgende consulaire attesten in één van de drie landstalen (NL/FR/D) aanvragen:

 • Attest van inschrijving
 • Attest van woonplaats (met of zonder historiek)
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van Burgerlijke Stand
 • Attest van naamovereenkomst
 • Attest van bezit van reis-/identiteitsdocument
 • Attest van nationaliteit
  • U kan het attest in persoon, enkel op afspraak via eAppointment, komen ophalen op de consulaire sectie.
  • Indien gewenst kan het attest u ook per post worden toegezonden. In dit geval dient u een zelfgeaddresseerde en voldoende gefrankeerde envelop toe te voegen aan de betaling. Het attest zal u dan met deze envelop worden teruggezonden.

- Als u “Niet-ingeschreven” bent (u bent nog ingeschreven in België):

U dient zich te richten tot uw gemeente van domicilie in België.

 

Consulaire Tarieven