Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Belgisch paspoort

Belgisch paspoort

Tengevolge een Europese regelgeving zijn de paspoorten voortaan voorzien van vingerafdrukken, foto en handtekening die bij de consulaten “live” geregistreerd moeten worden. Deze zogenaamde “biometrische gegevens” (klik hier voor meer info over de biometrie) komen bovenop de klassieke alfanumerieke gegevens (uw naam, geboortegegevens, enz.) en verhogen aldus de beveiliging van uw paspoort, versnellen de controle aan de grensovergangen en verminderen het risico op misbruik van uw paspoort door een vreemde.

Voor de “live”-registratie van de “biometrische gegevens” dient u zich met afspraak persoonlijk aan te melden bij de Ambassade in Tokio. Er zijn enkele uitzonderingen, waaronder kinderen die nog geen 6 jaar oud zijn.

Indien u zich niet steeds naar de Ambassade in Tokio kunt begeven op het moment dat u een paspoort wil aanvragen zijn er een aantal alternatieven die u op voorhand kan overwegen (zie bvb "flying consul" of pre-registratie hieronder). De afgifte van een paspoort neemt ongeveer 2 weken in beslag. Voor een vlotte afgifte dient uw administratief dossier wel steeds “up to date” te zijn. Sinds 15 juni 2014 bedraagt de geldigheidsduur van een paspoort voor een volwassene 7 jaar, voor een minderjarige is dat 5 jaar. De geldigheid vervalt tevens wanneer het paspoort beschadigd is, de foto niet meer op de houder gelijkt of de houder de Belgische nationaliteit niet meer bezit.

Lees meer: