Ambassade en Consulaten van België in Japan

COVID-19

DISCLAIMER: de aanwijzingen hieronder zijn gebaseerd op de huidige beschikbare informatie. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Vaccinatie
 2. Reisbeperkingen naar België
 3. Reisbeperkingen en transit naar Japan
 4. Handige contacten in Japan

1. VACCINATIE

a) Vaccinatie in Japan kan worden geregistreerd in de Belgische databank Vaccinnet, als aan de volgende drie voorwaarden voldaan wordt:

 1. Het vaccin dat werd toegediend is een vaccin toegestaan door het Europees Geneesmiddelenagentschap, EN
 2. De gevaccineerde persoon
 • is Belg, ofwel
 • heeft zijn hoofdverblijfplaats in België, ofwel
 • is een partner of kind samenwonend met een Belg of een persoon met hoofdverblijfplaats in België, ofwel
 • studeert of werkt in België,

EN

3. De gevaccineerde persoon beschikt over een officieel certificaat dat het vaccin, de toegediende dosis, en de datum van vaccinatie vermeldt

De registratie in Vaccinnet dient te gebeuren door in een België gevestigde arts.

b) Afgifte van een EU Digital COVID Certificate

Een EU Digital COVID Certificate kan worden afgegeven aan elke persoon

 1. die buiten België gevaccineerd is, EN
 2. over wie vaccinatiegegevens beschikbaar zijn in Vaccinnet, EN
 3. die, op basis van de in Vaccinnet beschikbare vaccinatiegegevens, kan worden beschouwd als volledig gevaccineerd volgens een in België erkend vaccinatieschema

2. REISBEPERKINGEN NAAR BELGIË

Raadpleeg de onderstaande punten om te zien welke maatregelen van toepassing zijn op reizigers uit Japan.

3. REISBEPERKINGEN NAAR JAPAN 

Op onderstaande webpagina's kunt u zien welke maatregelen gelden voor reizigers uit Japan.

Laatste update en COVID-19 in Japan | FOD Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)

Border measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19) | Ministry of Foreign Affairs of Japan (mofa.go.jp)

 

4. HANDIGE CONTACTEN IN JAPAN