Ambassade en Consulaten van België in Japan

COVID-19

DISCLAIMER: de aanwijzingen hieronder zijn gebaseerd op de huidige beschikbare informatie. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Vaccinatie voor Belgische onderdanen
 2. Registratie in Vaccinnet
 3. Reisbeperkingen naar België
 4. Reisbeperkingen naar Japan
 5. Richtlijnen voor vrije doorgang
 6. Transit via Japan
 7. Handige contacten in Japan

 

1. VACCINATIE VOOR BELGISCHE ONDERDANEN

Op basis van de algemene principes bepaald door de Belgische Taskforce “Vaccinatie” en recent aanvaard door de Interministeriële Conferentie “Volksgezondheid”, kunnen we de volgende informatie meedelen:

1. Vaccinatie kan maar in één land plaatsvinden. Voor vaccins die twee doses vereisen, moeten de doses in één en hetzelfde land worden toegediend. Onder de huidige registratiesystemen is het namelijk niet mogelijk om een ​​eerste dosis in het ene land en een tweede in een ander land te registreren.

2. Belgische burgers die in Japan wonen, worden aangemoedigd om zich te laten vaccineren via de Japanse vaccinatiecampagne, aangezien Japan dezelfde soorten vaccins aanbiedt als de vaccins die aangeboden worden in de Belgische.

 1. De Japanse autoriteiten hebben officieel bevestigd dat elke niet-Japanse inwoner die bij een Japanse gemeente is geregistreerd, toegang heeft tot de vaccinatiecampagne, onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde prioriteitscriteria als de Japanse bevolking. De distributie van coupons wordt beheerd door de gemeenten. Voor meer details over deadlines en vaccinatiecentra nodigen wij u uit om contact op te nemen met uw gemeente of uw gezondheidscentrum.

3. Indien praktische overwegingen echter verhinderen dat bepaalde in Japan verblijvende Belgen plaatselijk worden gevaccineerd, dan zullen zij zich binnenkort kunnen registreren om in België te worden ingeënt, volgens dezelfde prioriteitscriteria als gedefinieerd door de Belgische vaccinatiecampagne. 

 1. Ze zullen dan zelf hun verblijf in België, die de periode zal moeten dekken die nodig is voor de injectie van de twee doses in overeenstemming met het Belgische vaccinatieschema, moeten organiseren.
 2. Het aangewezen vaccinatiecentrum zal het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek zijn.
 3. Het zal niet mogelijk zijn om het soort vaccin te kiezen.

De vaccinatie voor deze personen zal mogelijk zijn vanaf Augustus 2021.

4. In elk geval is het sterk aangeraden dat u een vaccinatie certificaat vraagt waarop volgende informatie duidelijk leesbaar is aangebracht:

 • Uw naam en voornaam
 • Naam van het vaccin
 • Lotnummer van het vaccin
 • Naam en handtekening (of stempel) van de administratie die uw vaccinatie heeft beheerd
 • Naam van de locatie

2. REGISTRATIE IN VACCINNET

a) Vaccinatie in Japan kan worden geregistreerd in de Belgische databank Vaccinnet, als aan de volgende drie voorwaarden voldaan wordt:

 1. Het vaccin dat werd toegediend is een vaccin toegestaan door het Europees Geneesmiddelenagentschap, EN
 1. De gevaccineerde persoon
 • is Belg, ofwel
 • heeft zijn hoofdverblijfplaats in België, ofwel
 • is een partner of kind samenwonend met een Belg of een persoon met hoofdverblijfplaats in België, ofwel
 • studeert of werkt in België, EN
 1. De gevaccineerde persoon beschikt over een officieel certificaat dat het vaccin, de toegediende dosis, en de datum van vaccinatie vermeldt

De registratie in Vaccinnet dient te gebeuren door in een België gevestigde arts.

De exacte procedure voor het overschrijven van de Japanse vaccinatie in vaccinnet wordt momenteel nog op punt gezet en zal op landere datum worden medegedeeld via deze pagina

b) Afgifte van een EU Digital COVID Certificate

Een EU Digital COVID Certificate kan worden afgegeven aan elke persoon

 1. die buiten België gevaccineerd is, EN
 2. over wie vaccinatiegegevens beschikbaar zijn in Vaccinnet, EN
 3. die, op basis van de in Vaccinnet beschikbare vaccinatiegegevens, kan worden beschouwd als volledig gevaccineerd volgens een in België erkend vaccinatieschema

 

3. REISBEPERKINGEN NAAR BELGIË

Op 3 juni 2021 werd Japan toegevoegd aan de EU Lijst van derde landen waarvoor de reisbeperkingen moeten worden opgeheven (Re-open EU).

Japan is een groene zone voor België. Raadpleeg de onderstaande punten om te zien welke maatregelen van toepassing zijn op reizigers uit Japan.

 

 

4. REISBEPERKINGEN NAAR JAPAN 

4.1. Tijdelijke maatregelen betreffende de toegang tot het grondgebied

De Japanse regering heeft tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot Belgische reizigers en/of reizigers afkomstig uit België (*):

 1. Verbod op toegang tot het grondgebied voor alle buitenlandse reizigers, met uitzondering van de houders van een "resident card" en een "re-entry permit"*.
 2. Afschaffing van de visumvrijstelling voor kort verblijf (verblijf van minder dan 90 dagen) voor Belgen: alle Belgen moeten eerst een visum aanvragen bij de Japanse ambassade in Brussel.​
 3. Afschaffing van visa voor lang verblijf (verblijf van meer dan 90 dagen) afgegeven door de Ambassade van Japan in België vóór 20 maart 2020 aan vreemdelingen die nog niet op het Japans grondgebied aangekomen zijn. Een nieuwe aanvraag zal moeten worden ingediend bij de Japanse Ambassade in Brussel.

*Vanaf 14 mei 2021 wordt de terugkeer van buitenlandse residenten die de afgelopen 14 dagen bepaalde landen hebben bezocht, geweigerd. Verdere details over de landen van sprake en uitzonderingen op de regel zijn te vinden op de website van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken

Residenten

 • Sinds 1 november 2020 hoeven Belgische onderdanen die het statuut van resident van Japan en een geldige inreisvergunning hebben, niet langer de Letter of Confirmation of Submitting Required Documentation for Re-entry into Japan of de Receipt for Request of Re-entry voorleggen om naar Japan te kunnen terugkeren. Voor aanvullende vragen verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie punt 2.2 hieronder voor meer informatie over de sanitaire maatregelen.

4.2. Sanitaire maatregelen

Als algemene regel geldt dat elke reiziger die gemachtigd is om naar Japan te reizen, de volgende sanitaire maatregelen moet naleven:

 1. Het negatieve resultaat van een Covid-19-test die minder dan 72 uur voor de vlucht is uitgevoerd bewijzen.

> Lijst van PCR-testcentra in België op de website van het Federaal Crisiscentrum: Waar kan ik me laten testen?

 1. De “Questionnaire Website” invullen.
 2. Zich onderwerpen aan een Covid-19-test bij aankomst in Japan.
 3. De "Written Pledge" gegeven door de quarantainebeambte invullen en de voorwaarden naleven.
 4. De door de quarantainebeambte aangewezen trackingapplicatie installeren (mensen die geen smartphone hebben, moeten er een huren).
 5. Een quarantaine van 14 dagen met een verbod op het gebruik van openbaar vervoer en taxi's respecteren.
 6. Dagelijkse vragen van het gezondheidscentrum of quarantainediensten met betrekking tot gezondheidsmonitoring beantwoorden.
 • Opgelet! Vanaf 5 maart 2021 moeten reizigers uit België de eerste 3 dagen van hun quarantaine verplicht uitvoeren in een locatie aangewezen door het hoofd van het quarantaine bureau. Op de derde dag zullen ze een PCR-test moeten doen. Als het resultaat negatief is, mogen ze de faciliteit verlaten en hun quarantaine in hun huis of hotel voortzetten.

Opgelet! Vanaf 13 januari 2021 heeft de Japanse regering zware straffen, die kunnen oplopen tot intrekking van de verblijfsvergunning en deportatie, voorzien in het geval van het niet naleven van de quarantaine maatregelen door residenten bij hun terugkeer naar Japan. Meer informatie over deze maatregelen op de website van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (in het Japans).

Voor verdere vragen kunt u terecht op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de website van het Ministerie van Volksgezondheid, of contact opnemen met de consulaire diensten van de Ambassade van Japan in Brussel.

 

 

5. RICHTLIJNEN VOOR VRIJE DOORGANG

 Alle Belgen die zich momenteel in Japan bevinden, worden uitgenodigd om zichzelf blijvend te informeren over de geldende maatregelen, met name door de websites te raadplegen die hiertoe door de autoriteiten van de prefectuur zijn opgezet, en zich strikt aan alle instructies en aanbevelingen te houden.

Website van Tokyo Metropolitan Government: Noodmaatregelen (automatische vertaling)

 

6. TRANSIT VIA JAPAN

Belgische passagiers, die op doorreis zijn via de internationale luchthavens van Tokyo Narita, Tokyo Haneda, of Osaka Kansai worden toegestaan om een tussenlanding te maken, op voorwaarde dat ze de internationale zone niet verlaten. Belgische passagiers zijn echter niet gemachtigd om te reizen tussen de twee luchthavens  of over te stappen van een internationale vlucht naar een binnenlandse vlucht.

 

7. HANDIGE CONTACTEN IN JAPAN

 • Algemene informatie en sanitaire maatregelen: Japan National Tourism Organization 
 • Japan Visitor Hotline : 050-3816-2787 (+81-50-3816-2787 vanuit het buitenland). 24/7 bereikbaar,  in het Engels, Chinees, Koreaans en Japans
 • TeCOT website: Handige zoekmachine om PCR-testcentra te vinden.
 • Centrum voor medische informatie (AMDA): Onderdeel “Multilingual Consultation Service regarding COVID-19” 
 • Tokyo Health Care Information Center (Himawari) : Hotline 03-5285-8181. Telefonische consultaties met betrekking tot COVID-19 . Beschikbaar in het Engels, Chinees, Koreaans, Spaans en Thais. Van 9.00 uur tot 20.00 uur, weekends en feestdagen inbegrepen
 •  Zoekhulpmiddel voor zorginstellingen: Japan Tourism Agency (JTA) 

Tokyo Metropolitan Government:

In het geval van symptomen:

 • Coronavirus Hotline 03-5285-8181. Beschikbaar in het Engels, Chinees, Koreaans, Spaans en Thais. Van 9.00 uur tot 20.00 uur, 7 dagen per week.
 • Coronavirus Hotline 03-5320-4592. Enkel beschikbaar in het Japans. 24/7.
 • Coronavirus Call Center 0570-550571. Beschikbaar in 11 talen, o.a. Engels, Frans, en Spaans. Van 9.00 uur tot 22.00 uur. 
 • Tokyo Fever Consultation Center 03-5320-4592. Beschikbaar in 11 talen, o.a. Engels, Frans, en Spaans. 24/24 uur. 

Algemene informatie:

 • Tokyo Multilingual Consultation Navi (TMC Navi): 03-6258-1227. Beschikbaar in 14 talen, o.a. simpel Japans, Engels, Frans, en Spaans. Van 10.00 tot 16.00 uur (excl. weekends en feestdagen). 
 • Tokyo Health Care Information Center (Himawari): Gezondheidsinformatie, database van medische instellingen en apotheken.
 • Covid-19: The information website
 • About the coronavirus disease (COVID-19)
 • Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen : Het ITG heeft de Wanda app gelanceerd om reizigers te informeren over de gezondheidsrisico's waarmee ze geconfronteerd kunnen worden op  hun bestemming. Wanda geeft informatie over preventieve maatregelen, algemeen gezondheidsadvies, algemene informatie over gezondheidsrisico's etc., maar ook specifiek advies over de situatie van COVID-19.

We raden u aan om regelmatig het Japanse reisadvies te raadplegen, gepubliceerd op de Belgische website van FOD Buitenlandse Zaken.

Verder raden we u ook aan de hygiënerichtlijnen van de WHO te volgen en de 3 C’s (PDF)(Closed spaces, Crowded places, Close-contact settings) en niet-essentiële bijeenkomsten en reizen te vermijden.

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze ambassade in Tokio.