Ambassade en Consulaten van België in Japan

COVID-19

DISCLAIMER: de aanwijzingen hieronder zijn gebaseerd op de huidige beschikbare informatie. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Reisbeperkingen naar België
 2. Reisbeperkingen naar Japan
 3. Transit via Japan
 4. Handige contacten in Japan
 5. Financiële hulp aangeboden door de Japanse regering
 6. Communicatie van de Ambassade – Archieven

 

1. REISBEPERKINGEN NAAR BELGIË

BELANGRIJK: Voor informatie omtrent de nieuwste sanitaire maatregelen die door alle reizigers naar België gevolgd moeten worden, ga naar Naar België Komen

Conform Europese Aanbeveling 9208/20 heeft de Belgische regering specifieke maatregelen genomen met betrekking tot de geleidelijke heropening van haar grenzen.

Vanaf 25 september 2020 is de beperking op essentiële reizen niet langer van toepassing op reizigers uit Japan. Iedereen die in Japan woont, kan nu België binnenkomen zolang men voldoet aan de immigratie- en visumvereisten. Zo wordt aan de visumplichtige onderdanen (voor kort of lang verblijf) die in Japan verblijven en die naar België wensen te reizen, verzocht om de bijgewerkte informatie over visa voor België te raadplegen: Visa for Belgium

Immigration Office: Travel to and from Belgium
FPS Foreign Affairs: Travelling abroad
Voor visum gerelateerde informatie voor niet-Belgen naar België: Visa for Belgium
Meer gedetailleerde informatie op de website van het Belgisch Crisiscentrum: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
>Kan ik vanuit het buitenland naar België reizen?:http:// https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/wat-als-je-de-grens-over-moet
Luchthaven Brussel: https://www.brusselsairport.be/nl/passagiers/de-impact-van-het-coronavirus

 

 

2. REISBEPERKINGEN NAAR JAPAN 

I. Tijdelijke maatregelen betreffende de toegang tot het grondgebied

De Japanse regering heeft tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot Belgische reizigers en/of reizigers afkomstig uit België (*):

 1. Verbod op toegang tot het grondgebied voor reizigers die uit België komen (*) of die de afgelopen 14 dagen in België hebben verbleven (deze maatregel is op 27 maart 2020 in werking getreden).            (*) Deze maatregel is ook van toepassing op reizigers uit heel veel andere landen: https://www.japan.travel/en/coronavirus                                                                                                                            Uitzondering: sinds 1 oktober 2020 kunnen reizen van minder dan 90 dagen voor professionele doeleinden of vanwege uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan, mits naleving van strikte voorwaarden en het verkrijgen van een visum. Voor verdere vragen over visumvereisten en visumprocedures kunt u de consulaire diensten van de Japanse Ambassade in Brussel raadplegen of de Japanse visa-hotline bellen op +32 (0) 800 82316. Voor meer informatie over sanitaire maatregelen, zie punt II hieronder.
 2. Afschaffing van de visumvrijstelling voor kort verblijf (verblijf van minder dan 90 dagen) voor Belgen: alle Belgen moeten eerst een visum aanvragen bij de Japanse ambassade in Brussel (maatregel is op 21 maart 2020 in werking getreden).​

 3. Afschaffing van visa voor lang verblijf (verblijf van meer dan 90 dagen) afgegeven door de Ambassade van Japan in België vóór 20 maart 2020 aan vreemdelingen die nog niet op het Japans grondgebied aangekomen zijn. Een nieuwe aanvraag zal moeten worden ingediend bij de Japanse Ambassade in Brussel (deze maatregel is op 21 maart 2020 in werking getreden).

Residenten

 • Sinds 1 november 2020 hoeven Belgische onderdanen die het statuut van resident van Japan en een geldige inreisvergunning hebben, niet langer de Letter of Confirmation of Submitting Required Documentation for Re-entry into Japan of de Receipt for Request of Re-entry voorleggen om naar Japan te kunnen terugkeren. Voor aanvullende vragen verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie punt II hieronder voor meer informatie over de sanitaire maatregelen.
 • Sinds 1 oktober 2020 is binnenkomst op Japans grondgebied toegestaan ​​voor Belgische onderdanen die naar Japan wensen te emigreren voor gezinshereniging,, zaken, of studie, in het bijzonder, en die een Certificate of Eligibility hebben verkregen van de Japanse autoriteiten, op voorwaarde dat de gastentiteit (bedrijf bijvoorbeeld) zich ertoe verbindt de geldende sanitaire maatregelen na te leven (Covid-test voorafgaand aan de vlucht, quarantaine, enz.). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de consulaire diensten van de Ambassade van Japan in Brussel, de Japanse visa-hotline bellen op +32 (0) 800 82316, of de Japanse immigratiediensten raadplegen: Adjudication Division, Immigration Department, Immigration Services Agency - Tel: (Operator) 03-3580-4111 (Ext. No. 2796)

Zie punt II hieronder voor meer informatie over de sanitaire maatregelen.

II. Sanitaire maatregelen

(*) Uitzondering op quarantaine: sinds 1 november 2020 kunnen Belgische onderdanen die het statuut van resident van Japan hebben en die Japan verlaten voor een korte zakenreis, worden vrijgesteld van de quarantaineverplichting van 14 dagen op voorwaarde dat ze  voldoen aan bepaalde voorwaarden. Ze zijn niet vrijgesteld van andere sanitaire maatregelen (Covid-test voorafgaand aan de vlucht, Covid-19-test bij aankomst, verbod op het gebruik van openbaar vervoer). Voor verdere vragen kunt u de website van de Japanse overheid (enkel in het Japans), de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  (in het Engels) en de website van het Ministerie van Economische Zaken (enkel in het Japans)raadplegen.

III. Richtlijnen voor vrije doorgang

Japan heeft de noodtoestand voor alle prefecturen opgeheven. Alle Belgen die zich momenteel in Japan bevinden, worden uitgenodigd om zichzelf blijvend te informeren over de geldende maatregelen, met name door de websites te raadplegen die hiertoe door de autoriteiten van de prefectuur zijn opgezet (zie punt 4 hieronder), en zich strikt aan alle instructies en aanbevelingen te houden.

 

3. TRANSIT VIA JAPAN

​Momenteel geven de Japanse autoriteiten aan dat Belgische passagiers die op doorreis zijn via de internationale luchthavens van Tokyo (Narita of Haneda) nog steeds toegestaan worden om een tussenlanding te maken, op voorwaarde dat ze de internationale zone niet verlaten. Belgische passagiers zijn echter niet gemachtigd om te reizen tussen de twee luchthavens  of over te stappen van een internationale vlucht naar een binnenlandse vlucht.

OPGELET! Het internationale gebied van Narita Airport is normaal gesproken 's nachts gesloten (tussen middernacht en 06.00 uur). In afwachting van de vlucht van de volgende dag is het echter mogelijk om in de internationale zone te overnachten. U wordt aangeraden om bij uw aankomst in Narita contact op te nemen met de twee luchtvaartmaatschappijen waarmee u reist (die tussen uw vertrekpunt en Tokyo en/of die tussen Tokyo en uw eindbestemming) om de plaats waar u kunt overnachten te bepalen.

 

4. HANDIGE CONTACTEN IN JAPAN

Japan National Tourism Organization

 • Japan Visitor Hotline: Beschikbaar in Engels, Chinees, Koreaans en Japans, 24 op 24 uur: 050-3816-2787 (+81-50-3816-2787 - vanuit het buitenland)

Japan Tourism Agency (JTA)

Japan Ministry of Health, Labour and Welfare

AMDA - Medical Information Center

Tokyo Health Care Information Center (Himawari)

 • Hotline: 03-5285-8181
  Consultatie voor COVID-19.Ondersteuning in het Engels, Chinees, Koreaans, Spaans en Thais. Openingstijden: 9:00 uur tot 20:00 uur,  inclusief weekends en feestdagen

Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents (TOCOS)

 • Hotline: 0120-296-004
  Hotline voor vragen over de onzekerheid veroorzaakt door COVID-19 en de impact op het dagelijks leven van de buitenlandse inwoners van Tokio. Openingstijden: tussen 10.00 en 17.00 uur (gesloten in het weekend en op feestdagen); beschikbaar in 14 talen, waaronder Engels, Frans en eenvoudig Japans.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen 

 • Het ITG heeft onlangs de Wanda app gelanceerd die reizigers helpt te informeren over de gezondheidsrisico's waarmee ze geconfronteerd kunnen worden op  hun bestemming. Wanda geeft informatie over preventieve maatregelen, algemeen gezondheidsadvies, algemene informatie over gezondheidsrisico's etc., maar ook specifiek advies over de situatie van COVID-19: https://www.wanda.be/nl/a-z-index/coronavirus-2019-ncov/

We raden u aan om regelmatig het Japanse reisadvies te raadplegen, gepubliceerd op de Belgische website van FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/japan

Verder raden we u ook aan de hygiënerichtlijnen van de WHO te volgen, en niet-essentiële bijeenkomsten en reizen te vermijden.

Tokyo Metropolitan Government-website met updates en informatie in het Engels over COVID-19: https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/index.html 

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze ambassade in Tokio.

 

 

5. FINANCIËLE HULP AANGEBODEN DOOR DE JAPANSE REGERING

Informatie over financiële steun aan particulieren en bedrijven, aangeboden door de Japanse regering (niet-uitputtende lijst):

 

6. COMMUNICATIE VAN DE AMBASSADE - Archieven

18/03/2020 - Covid-19: Consulaire diensten bij de Ambassade

Boodschap aan de Belgen woonachtig te Japan

27/03/2020 - Covid-19: Nieuwe maatregelen aangenomen door Japan

02/04/2020 - Covid-19: Belangrijke informatie voor de niet-Japanse inwoners die willen reizen

08/04/2020 -Covid-19: Noodtoestand uitgeroepen in 7 prefecturen

Boodschappen aan de Belgische toeristen geregistreerd in Travellersonline

15/03/2020 - Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar het buitenland af

27/03/2020 - DRINGEND - Nieuwe maatregelen aangenomen door Japan, drastische vermindering van vluchten