Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Echtscheiding

Echtscheiding

Stap 1: Verandering van de burgerlijke stand in het Rijksregister 

Als u in Japan bent gescheiden, moet uw burgerlijke stand in het Belgisch Rijksregister worden aangepast door de Ambassade of door uw gemeentekantoor in België*. Om uw echtscheiding in te schrijven in het Belgische rijksregister heeft u de volgende documenten nodig:

  • Een afschrift van uw echtscheidingsakte: RIKON TODOKE KISAI JIKO SHOMEI -  Onmiddellijk aan te vragen bij het Japanse gemeentehuis waar uw echtscheiding heeft plaatsgevonden. Let op: Geen juri shomeisho aanvragen. Deze korte versie is niet voldoende!
  • Voor elk document uitgegeven in Japan en bestemd voor België is een Apostille van de conventie van Den Haag noodzakelijk. U kunt deze bekomen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Gaimusho).
  • Een vertaling van uw echtscheidingsakte opgesteld door een beëdigd vertaler: Een lijst van beëdigde vertalers in België is beschikbaar bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in België. U kan hier ook een lijst vinden. Controleer of de namen en data allemaal correct vertaald werden.
  • Een zelfgeadresseerde rode Letter Pack Plus (520 JPY), zodat de documenten aangetekend naar u kunnen worden teruggezonden.

Let op!

De echtscheiding kan alleen worden ingeschreven als het oorspronkelijke huwelijk ook is ingeschreven.  Als het huwelijk (dat nu ontbonden is) nog niet was ingeschreven, moet u eerst het huwelijk laten inschrijven, voordat u met de inschrijvingsprocedure voor de echtscheiding begint. Ook als u het huwelijk nooit in België heeft laten registreren en u wel gescheiden bent, moet u toch zowel het huwelijk als de echtscheiding in België laten registreren; uw dossier wordt als onvolledig beschouwd zolang u dit niet heeft gedaan.  

*Bestemming van de documenten:

Indien u ingeschreven bent in de Belgische Ambassade van Tokio

Dien eerst al uw originele documenten in op de Ambassade. Zodra de Ambassade de documenten ontvangen en geverifieerd heeft, zal uw burgerlijke stand veranderd worden in het Rijksregister. Vervolgens worden de originelen per post naar u teruggestuurd (gelieve hiervoor 520 JPY  of  in contanten of een aan uzelf geadresseerd Letter Pack Plus mee te sturen). U kan deze documenten vervolgens gebruiken om de echtscheidingsakte te laten overschrijven in de registers van burgerlijke stand (zie Stap 2: Overschrijving van de echtscheidingsakte).

Indien u ingeschreven bent in een Belgische gemeente

Stuur een kopie van al de documenten naar de Ambassade en overhandigt u de originele documenten aan de gemeente van uw domicilie in België. Zij zullen aan de hand van deze documenten uw burgerlijke stand veranderen in uw rijksregister.

Stap 2: Overschrijving van de echtscheidingsakte in de registers van de burgerlijke stand in België 

Bent u ingeschreven in de consulaire registers van deze post, en bent u gescheiden in Japan, dan is het belangrijk dat u de echtscheidingsakte laat overschrijven (opgelet: geen inschrijving of neerlegging) in de registers van de burgerlijke stand van uw van uw laatste woonplaats in België of van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn dan wel in het register van uw geboorteplaats in België of, in laatste instantie, van de Stad Brussel.

Zodra de akte overgeschreven is kunt u altijd een uittreksel of uitgifte van deze akte bekomen. Om eventuele problemen te vermijden in de toekomst, raden we u ten zeerste aan om zo snel mogelijk de echtscheidingsakte te laten overschrijven.

Voor die formaliteiten, raden we u aan eerst contact te nemen met de betrokken gemeente om hun voorwaarden na te kijken. Soms moet u persoonlijk de overschrijving aanvragen (tijdens een terugkeer naar België), soms kan dat aangevraagd worden door een familie lid die in België woont.

Voor een overschrijving is de geldigheidsduur van de echtscheidingsakte met apostille en vertaling hoogstens 6 maanden