Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Echtscheiding

Echtscheiding

REGISTRATIE VAN DE ECHTSCHEIDING - VERANDERING BURGELIJKE STAND IN HET RIJKSREGISTER

Om uw echtscheiding in te schrijven in het Belgische rijksregister heeft u de volgende documenten nodig:

  • Een afschrift van uw echtscheidingsakte: RIKON TODOKE KISAI JIKO SHOMEI -  Onmiddellijk aan te vragen bij het Japanse gemeentehuis waar uw huwelijk heeft plaatsgevonden. Let op: Geen juri shomeisho aanvragen. Deze korte versie is niet voldoende!
  • Voor elk document uitgegeven in Japan en bestemd voor België is een Apostille van de conventie van Den Haag noodzakelijk. U kunt deze bekomen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Gaimusho).
  • Een vertaling van uw echtscheidingsakte opgesteld door een beëdigd vertaler: Een lijst van beëdigde vertalers in België is beschikbaar bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in België. U kan hier ook een lijst vinden. Controleer of de namen en data allemaal correct vertaald werden.

! Let op: Als uw huwelijk nog niet werd geregistreerd, dient u dit eerst en vooral in orde te brengen. Zie ook de pagina over huwelijk.

Indien u gedomicilieerd/ingeschreven bent in de Belgische Ambassade van Tokio: Dien eerst al uw originele documenten in op de Ambassade. Zodra de Ambassade al de originele documenten ontvangen en geverifieerd heeft zullen we uw Burgerlijke Stand veranderen in uw nationaal rijksregister. Daarna worden de originele documenten u terug gegeven. (Indien gewenst kan u de documenten ook per post opzenden naar de Ambassade en deze laten terugzenden. In dit geval dient u ofwel 520 JPY in cash geld of een zelfgeadresseerde expack 520 envelop toe te voegen.) U kan deze documenten vervolgens gebruiken om de echtscheidingsakte te laten overschrijven in de registers van burgerlijke stand (zie: registratie van het echtscheiding).

Indien u gedomicilieerd/ingeschreven bent in een Belgische gemeente: Stuur een kopie van al de documenten naar de Ambassade en overhandigt u de originele documenten aan de gemeente van uw domicilie in België. Zij zullen aan de hand van deze documenten uw Burgerlijke Stand veranderen in uw rijksregister.

OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING IN DE REGISTERS VAN BURGERLIJKE STAND IN BELGIE

Bent u ingeschreven in de consulaire registers van deze post, en bent u gescheiden in Japan, dan is het belangrijk dat u de echtscheidingsakte laat overschrijven  (opgelet: geen inschrijving of neerlegging) in de registers van de burgerlijke stand van uw van uw laatste woonplaats in België of van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn dan wel in het register van uw geboorteplaats in België of, in laatste instantie, van de Stad Brussel.

Zodra de akte overgeschreven is kunt u altijd een uittreksel en uitgiften van deze akte bekomen. Om eventuele problemen te vermijden in de toekomst, raden we u ten zeerste aan om zo snel mogelijk de echtscheidingsakte te laten overschrijven.

Voor die formaliteiten, raden we u aan eerst contact te nemen met de betrokken gemeente om hun voorwaarden na te kijken.

Soms moet de uzelf de overschrijving vragen, tijdens een terugkeer naar België, soms kan dat gevraagd worden door een familie lid die in België woont.

Geldigheidsduur van de huwelijksakte met apostille en vertaling bij overschrijving kan maximum 6 maanden zijn.

DOCUMENTEN

Hieronder vindt u enkele documenten die u nodig heeft om uw dossier te vervolledigen:

Lijst beëdigde vertalers

Voorbeeld Japanse echtscheidingsakte