Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Identiteitskaart (eID)

Identiteitskaart (eID)

Elke Belg van 12 jaar of ouder die ingeschreven is in de consulaire registers moet een identiteitskaart aanvragen. Voor kinderen onder 12 jaar (Kids-ID) is dit niet verplicht. De huidige generatie identiteitskaarten bevat een elektronische chip (vandaar de naam "eID") waarin de gegevens van de houder opgeslagen zijn (het adres wordt echter niet vermeld, enkel "Tokio, Japan). De houder van een eID heeft recht op inzage van de gegevens die op de chip vermeld staan.

De geldigheid van de identiteitskaarten zonder elektronische chip die vroeger door de ambassades en consulaten afgegeven werden verloren hun geldigheid op 31/12/2014. U kunt uw aanvraag voor een eID met de post naar de Ambassade in Tokio sturen. De afgifte van een eID kan tot 6 weken in beslag nemen. De vraag tot afgifte kan pas behandeld worden indien uw administratief dossier up to date is. Sinds 1 maart 2014 bedraagt de geldigheidsduur van een eID:

  • 3 jaar voor kinderen onder 12 jaar (Kids-ID). Ook als het kind ouder is dan 12 jaar (bijv. een kaart uitgereikt op 11-jarige leeftijd blijft geldig tot het kind 14 jaar is.)
  • 6 jaar voor personen tussen 12 en 18 jaar oud
  • 10 jaar voor personen tussen 18 en 75 jaar oud
  • 30 jaar voor wie ouder is dan 75

Misschien had u reeds een eID verkregen bij uw gemeente in België. Indien u sinds najaar 2008 vanuit België naar het buitenland verhuisde en uw vertrek voordien aan uw Belgische gemeente meldde, blijft uw eID geldig tot de vervaldatum. U kunt dit zelf nagaan via www.checkdoc.be

Lees meer:

 

KAARTLEZERS VOOR BELGISCHE ID-KAARTEN

De Belgische identiteitskaartlezers die in ons bezit zijn, zitten in ons toetsenbord.  Om veiligheidsredenen is het helaas niet mogelijk om u toegang te geven tot onze ICT-apparatuur.

U kan een eID kaartlezer aanschaffen in bijna alle winkels of online webshops die computers, multimedia of elektro verkopen. U kunt bij voorbeel bij Amazon nagaan of ze een compatibele reader voor Belgische identiteitskaarten verkopen. 

De kaartlezers die sommige banken aanbieden voor internetbankieren kunnen ook als eID kaartlezer gebruikt worden (https://sma-help.fedict.belgium.be/nl/faq/125#6386).

Een andere mogelijkheid is om een “token” aan te vragen op www.taxonweb.be.