Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

De inschrijving in de consulaire registers is niet verplicht maar ten zeerste aan te raden. Pas dan kunt u immers als Belg rekenen op een maximale administratieve bijstand door de Ambassade in Tokio. De inschrijving is gratis. De consulaire registers zijn gelinkt aan het rijksregister in België. De toegang tot beide registers is vertrouwelijk en u hebt recht op inzage.

- “Inschrijving” is enkel mogelijk indien u uitgeschreven bent uit de bevolkingsregister van uw gemeente in België.

- Statuut “Niet-ingeschrevene” (met adres in het consulair ressort en in België) : is voor Belgen die nog wensen ingeschreven te blijven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.

Lees meer: