Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Inschrijving Schrapping uit de consulaire registers

Schrapping uit de consulaire registers

Als u definitief terugkeert naar België of verhuist naar een ander land dan dient u uw vertrek vooraf schriftelijk te melden bij de Ambassade in Tokio.

Voor Belgen die “ingeschreven” zijn (excl. “niet-ingeschrevenen”), kan op aanvraag desgewenst een attest (mits betaling) afgegeven worden betreffende uw inschrijving in diens consulaire registers met vermelding van datum van vertrek .

Wanneer u naar België terugkeert en u zich inschrijft in de bevolkingsregisters van de gemeente - deze inschrijving is verplicht - wordt u automatisch geschrapt uit onze consulaire registers. Indien u zich inschrijft in een diplomatieke of consulaire post in een ander land worden de consulaire registers eveneens automatisch aangepast.

U vindt ook nuttige informatie over terugkeer naar België op de federale portaalsite.