Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Inschrijving Schriftelijke aanvraag tot inschrijving

Schriftelijke aanvraag tot inschrijving

Uw schriftelijke aanvraag tot inschrijving (Statuut inschrijving en niet-inschrijving) moet volgende documenten bevatten

Per gezinslid:

 • (Enkel voor inschrijving per email of op de Ambassade) Het formulier, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend; voor minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) moet het formulier door beide ouders ondertekend worden.
 • (Enkel voor inschrijving per email of op de Ambassade) Het bewijs van schrapping uit de gemeente “Model 8”. Deed u dit niet bij uw vertrek en u bent reeds in het buitenland, dan kunt u uw schrapping per brief aanvragen bij de gemeente. Indien u vanuit een ander land komt en daar reeds ingeschreven was in de consulaire registers hebben wij het “model 8” niet nodig.
 • Fotokopie van de Belgische identiteitskaart (recto verso)
 • Fotokopie van het paspoort (pagina met paspoortnummer, foto en eventueel visum).
 • Fotokopie van uw Japanse resident kaart (recto verso)
  • Voor Japanse bipatride: Een Japanse juminhyo
 • Fotokopie van uw geboorte-akte (indien u erover beschikt)
 • Indien u werkt, een fotokopie van uw ‘business’ kaart (recto verso)
 • (Enkel voor inschrijving per email of op de Ambassade) Het inschrijvingsformulier voor de federale verkiezingen en eventueel het volmachtformulier. (niet van toepassing voor statuut niet-inschrijving)
 • Voor een pasgeboren kind of een persoon die nooit eerder ingeschreven was in een Belgische gemeente of in een Consulaat: een origineel afschrift van de geboorteakte en desgevallend eveneens van de erkenningsakte. Beide aktes moeten duidelijk de naam van beide ouders vermelden. Deze akten moeten behoorlijk gelegaliseerd en vertaald zijn naar een van onze landstalen en mogen niet ouder zijn dan 6 maanden. Voor vragen betreffende deze documenten, gelieve de Ambassade schriftelijk te contacteren.
 • Betaling: gratis

 

Opgelet!

Als u gedurende een langere periode noch in België, noch in een consulair register ingeschreven was, moet eerst nagegaan worden of u de Belgische nationaliteit niet verloren hebt. Gelieve er begrip voor te hebben dat een dergelijk onderzoek tot vertraging bij uw inschrijvings-, identiteitskaart- of paspoortaanvraag kan leiden. Dat geldt evenzeer voor kinderen, pasgeboren of ouder, die nooit eerder ingeschreven waren.