Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Inschrijving Schriftelijke aanvraag tot inschrijving

Schriftelijke aanvraag tot inschrijving

Uw schriftelijke aanvraag tot inschrijving (Statuut ingeschrevene en niet-ingeschrevene) moet volgende documenten bevatten

Per gezinslid:

Een e-Appointment
 • Enkel voor inschrijving op de Ambassade
Het inschrijvingsformulier voor meerderjarigen
 • Enkel voor inschrijving per email of op de Ambassade
 • Volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend
Het inschrijvingsformulier voor minderjarigen (minder dan 18 jaar)
 • Enkel voor inschrijving per email of op de Ambassade
 • Volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door de ouders
Het bewijs van schrapping uit de gemeente “Model 8
 • Enkel voor inschrijving per email of op de Ambassade
 • Deed u dit niet bij uw vertrek en u bent reeds in het buitenland, dan kunt u uw schrapping per brief aanvragen bij de gemeente.
 • Indien u vanuit een ander land komt en daar reeds ingeschreven was in de consulaire registers hebben wij het “model 8” niet nodig.
Fotokopie van de Belgische identiteitskaart 
 • Recto verso
Fotokopie van het paspoort
 • Fotokopie van de pagina met paspoortnummer, foto en eventueel het visum
Fotokopie van uw Japanse resident kaart 
 • Recto verso
 • Voor Japanse bipatride: Een Japanse juminhyo in plaars van de resident card
Fotokopie van uw geboorte-akte
 • Indien u erover beschikt
Fotokopie van uw ‘business’ kaart 
 • Indien u werkt
 • Recto verso
Het inschrijvingsformulier voor de federale verkiezingen
 • Enkel voor inschrijving per email of op de Ambassade
 • Niet van toepassing voor statuut van niet-ingeschrevene
 • Eventueel het volmachtformulier
Een origineel afschrift van de geboorteakte, en desgevallend eveneens van de erkenningsakte
 • Enkel voor de inschrijving van een pasgeboren kind of een persoon die nooit eerder ingeschreven was in een Belgische gemeente of in een Consulaat
 • Beide aktes moeten duidelijk de naam van beide ouders vermelden.
 • Deze akten moeten naar behoren gelegaliseerd en vertaald zijn naar een van onze landstalen, en mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Voor vragen betreffende deze documenten, gelieve de Ambassade schriftelijk te contacteren.

De inhschrijvingsprocedure is gratis. 

Opgelet!

Als u gedurende een langere periode noch in België, noch in een consulair register ingeschreven was, moet eerst nagegaan worden of u de Belgische nationaliteit niet verloren hebt. Gelieve er begrip voor te hebben dat een dergelijk onderzoek tot vertraging bij uw inschrijvings-, identiteitskaart- of paspoortaanvraag kan leiden. Dat geldt evenzeer voor kinderen, pasgeboren of ouder, die nooit eerder ingeschreven waren.