Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Inschrijving Terugkeer naar België/Ander land

Terugkeer naar België/Ander land

TERUGKEER NAAR BELGIË/ANDER LAND

WERKWIJZE:

De Ambassade beschikt niet over een lijst met maatregelen voor vertrek, maar indien u definitief Japan verlaat voor België of een ander land, dan dient u ons hiervan schriftelijk, met dag van vertrek, op de hoogte te brengen. https://japan.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/inschrijving/schrapping-uit-de-consulaire-registers

Uw gegevens zullen automatisch van onze database verwijderd worden na uw nieuwe inschrijving in de bevolkingsregisters van een gemeente in België of in de consulaire registers van een ander Ambassade/Consulaat van België

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland

 

Het is in Japan wel noodzakelijk om uw vertrek te melden aan de lokale belastingdienst (als de werkgever dit nog niet heeft gedaan), evenals aan de sociale zekerheid/pensioen dienst, en de gemeente van uw huidige domicilie en vraag of er nog een stap moet worden gezet.  

LET OP: Als u bijdraagt voor uw pensioen (verplicht en inbegrepen in de betaling van de sociale zekerheid), moet u, hetzij van uw werkgever (indien afgetrokken van uw salaris), hetzij van het gemeentehuis in geval van rechtstreekse betaling, een “pension Handboek” ( uw basisch Pensioen Nummer) ontvangen.

 

Meer informatie over een eventuele terugbetaling van uw bijdrage aan het pensioen in Japan:

https://www.nenkin.go.jp/international/english/lumpsum/lumpsum.html