Ambassade en Consulaten van België in Japan

Legalisatie

Legalisatie van Japanse documenten

Hoe kan ik Japanse documenten laten legaliseren?

Japanse documenten bestemd voor Belgische autoriteiten (ministeries, gemeentebesturen, etc.), moeten eerst in Japan worden gelegaliseerd. De legalisatie gebeurt bij het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Gaimusho) door middel van de “apostille” (dit is een stempel die verwijst naar de Conventie van Den Haag van 1961). Meer informatie op de website van de Gaimusho.

De documenten moeten ook vertaald worden in de taal van de betrokken administratie in België. Het eenvoudigst is om dit in België te laten doen door “een beëdigd vertaler” (voor een lijst van beëdigde vertalers, zie de website van FOD Justitie.

De vertaling in Japan laten maken is een stuk moeilijker. Japan kent het systeem van “beëdigde vertaler” niet. Dit betekent dat de vertaler eerst naar een notaris moet gaan om zijn handtekening te laten legaliseren. Daarna moet hij (of jij) naar Gaimusho voor de “apostille.”

 

Algemene informatie over legalisatie

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'Zoekcriteria' gebruiken.