Levensbewijs

Belgische gepensioneerden


Belgische staatsburgers die recht hebben op een Belgisch pensioen en een document "Certificat de vie / Levenscertificaat", ontvangen van de Belgische federale dienst voor pensioenen of een ander Belgisch bureau voor pensioenen, moeten bij afspraak het naar behoren ondertekende en ingevulde levensbewijs en paspoort in persoon voorleggen aan de Ambassade van België, waar de noodzakelijke handtekening van de consulaire agent en de Ambassade-stempel zal worden geplaatst.

Let op: als het document door meer dan één persoon ondertekend moet worden, is het noodzakelijk dat beide personen met hun paspoort zich in persoon aanmelden op de ambassade.

Als het vanwege afstand, gezondheidsredenen niet mogelijk is om naar de ambassade te komen, kunt u ons het volgende sturen (adres Ambassade):

  • Uw levenscertificaat, volledig ingevuld en ondertekend,
  • Een foto van u, met een krant waar de datum staat duidelijk vermeld,
  • Een kopie van uw paspoort (pagina foto & naam),
  • Een geadresseerde en gefrankeerde envelop (voor het terugsturen van het levensbewijs naar u)

Let op: als het document door meer dan één persoon ondertekend moet worden, is het noodzakelijk om een ​​kopie van het paspoort van elke persoon mee te sturen en een foto waarop beide aanwezig zijn.

Het document zal u worden teruggestuurd door de Ambassade, waarna u dit moet terugsturen naar het pensioenbureau.
 

Niet-Belgische gepensioneerden


Deze informatie is enkel beschikbaar in het Engels.