Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

De Belgische nationaliteit wordt sinds 01/01/1985 geregeld door het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN). Vóór die datum waren de Gecoördineerde Wetten van 1932 van kracht. Meer info vindt u terug op de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. 

De Belgische nationaliteit bezitten is een basisvoorwaarde om ingeschreven te worden in de consulaire registers en een volwaardige administratieve en consulaire bijstand te kunnen genieten.

Wie in het buitenland geboren is uit een Belgische ouder bezit niet steeds automatisch de Belgische nationaliteit (zie verder “toekenningsverklaring door de Belgische ouder”) en kan die onder bepaalde omstandigheden verliezen of verloren hebben (zie verder “behoudsverklaring”). U kunt ook de Belgische nationaliteit verloren hebben omdat u op een bepaald moment een vreemde nationaliteit verkreeg (zie verder “onderzoek naar de Belgische nationaliteit).

Lees meer: