Notariële akten en volmachten

Informatie over notariële akten en volmachten.

Indien u een notariële volmacht nodig heeft, bijvoorbeeld voor de verkoop of aankoop van een onroerend goed in België, voor een schenking of een erfenis, enz., staan drie mogelijkheden open:

  1. U verleent een digitale volmacht aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker in België zodat die laatste een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte, in uw plaats, kan ondertekenen bij een Belgische notaris. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met uw notaris.
     
  2. U contacteert uw Belgische notaris en vraagt deze om een ontwerp van notariële akte op te maken en per e-mail door te zenden naar FOD Buitenlandse Zaken: notaribox@diplobel.fed.be. De Ambassade in Tokio zal u zo vlug mogelijk contacteren. Een aantal elementen dienen nagegaan te worden en een aantal documenten dienen voorgelegd te worden en nagekeken worden. Daarna kan een datum vastgelegd worden om de akte te ondertekenen in de Ambassade. 
     
  3. Ofwel tekent u een volmacht voor een Japanse notaris. Deze akte moet naar behoren gelegaliseerd en vertaald zijn naar een van onze landstalen door een beëdigde vertaler (Nederlands, Frans of Duits). 

Voor meer info over het notariaat in België, surf naar www.notaris.be.