Uw administratief dossier

  1. Laatst bijgewerkt op

U moet de Ambassade in Tokio altijd schriftelijk op de hoogte brengen van elke verandering in uw persoonlijke situatie:

  • elke adreswijziging evenals wijziging van de contactgegevens;
  • elke wijziging van uw gezinssamenstelling;
  • elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een origineel afschrift van de betreffende akte; bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorteakte, de verklaring van naamsverandering,… Deze aktes moeten naar behoren gelegaliseerd en vertaald zijn naar een van onze landstalen en mogen niet ouder zijn dan 6 maanden. In geval van een adoptie contacteert u best vooraf de Ambassade in Tokio;
  • elke verandering van nationaliteit;
  • elke verandering van beroep;
  • als u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wenst te wijzigen.
  • uw vertrek vanuit Japan

Deze veranderingen worden in uw administratief dossier genoteerd en voor Belgen van het statuut van "ingeschrevene"  automatisch bijgewerkt in hun Belgisch rijksregister (behalve bij vertrek).