Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Consulaire Dienstverlening Geboorte in Japan

Geboorte in Japan

Inschrijving

Elk kind geboren op Japans grondgebied moet aangegeven worden bij de Japanse gemeente van woonst van de ouders binnen de 14 dagen na de geboorte.

De ouders moeten volgende administratieve stappen ondernemen:

 1. Een afschrift van de Japanse geboorteakte aanvragenSHUSSEI TODOKE KISAI JIKO SHOMEI bij het Japanse gemeentehuis waar de geboorte werd aangegeven. 

Let op: Geen juri shomeisho aanvragen. Deze korte versie is niet voldoende!

Indien een bepaalde periode verstreken is voor de aanvraag van deze akte en deze niet meer aangevraagd kan worden bij het gemeentehuis, dan dient u de aanvraag in te dienen bij het “bureau van Justitie (homukyoku)”

 1. Het document laten legaliseren aan de hand van een apostille (conventie van den Haag) bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Gaimusho).
 2. Een vertaling van de geboorteakte opgesteld door een beëdigd vertaler: Een lijst van beëdigde vertalers in België is beschikbaar bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in België. U kan hier ook een lijst vinden.
  • Let op! Controleer of de namen en data allemaal correct vertaald werden.
 3. Volledig ingevuld registratieformulier voor het kind.
 4. Een zelfgeadresseerde retourenvelop.

  Voeg een aan uzelf geadresseerde Letter Pack Plus (520 JPY) toe, zodat de documenten aangetekend naar u kunnen worden teruggezonden..

De ouder ingeschreven in de consulaire registers van de Belgische Ambassade in Tokio dient vervolgens volgende stappen te nemen:

 • Stuur eerst al de originele documenten per post naar de Ambassade samen met een zelfgeadresseerde Letter Pack Plus (520 JPY). Zodra de Ambassade al de originele documenten ontvangen en geverifieerd heeft zal het kind ingeschreven worden in de registers van deze post en zal een nieuw rijksregister nummer worden aangemaakt. Daarna kan u, indien gewenst, een paspoort en/of een Kids-ID aanvragen voor het kind.
 • De originele documenten zullen naar u terug gezonden worden via aangetekende brief. U kan deze documenten dan gebruiken om de geboorteakte te laten overschrijven in de registers van burgerlijke stand

De ouder ingeschreven in een Belgische gemeente, dient volgende stappen te ondernemen:

 • Stuur een kopie van al de documenten naar de Ambassade en overhandig de originele documenten aan de gemeente van uw domicilie in België. Zij zullen aan de hand van deze documenten uw kind inschrijven in de registers van uw gemeente.

Let op: het is niet mogelijk om een gewoon paspoort of een Kids-ID voor het kind aan te vragen in de Ambassade indien het kind niet is ingeschreven in de consulaire registers van de post. U kan in dit geval enkel een paspoort bekomen in België.

Overschrijving van de geboorte in de registers van de burgerlijke stand

Het wordt sterk aangeraden aan de Belgische ouder om de geboorteakte over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente van laatste woonst in België.

Zodra de akte overgeschreven is kunt u altijd een uittreksel en uitgiften van deze akte bekomen.

Indient dit niet wordt gedaan, blijft de Japanse gemeente van woonst de enige locatie waar een afschrift van de geboorteakte kan worden bekomen in de toekomst.

Voor die formaliteiten, raden we u aan eerst contact te nemen met de betrokken gemeente om hun voorwaarden na te kijken.

Soms moet de uzelf de overschrijving vragen, tijdens een terugkeer naar België, soms kan dat gevraagd worden door een familie lid die in België woont.

De geldigheidsduur van de geboorteakte met apostille en vertaling bij overschrijving kan maximum 6 maanden zijn.

Om meer te weten over het nut van een overschrijving, zie de volgende link: waarom een geboorteakte overschrijven?

Nationaliteit

Het kind is Belg van geboorte als de Belgische moeder en/of vader geboren is in België. Als de Belgische ouder geboren is buiten België is een verklaring van behoud van nationaliteit nodig: Nationaliteit

Om hierover meer te weten kan u de Ambassade contacteren.

Familienaam

 • Lees hier meer over de bepaling of wijziging van de naam/namen en voornaam/voornamen van een Belgisch kind geboren in Japan: Naamkeuze
 • Om meer te weten over naamgeving in het algemeen, kan u de volgende pagina lezen: Naamgeving

Indien u nog vragen heeft in verband met de familienaam, kan u de Ambassade per mail contacteren.

Erkenning

Indien de ouders niet getrouwd zijn, is er een kans dat de vaderlijke afstemming niet vaststaat bij de geboorte. De Belgische vader zal dan het kind moeten erkennen.

Meer informatie op de volgende pagina: Afstamming

Indien dit van toepassing is, gelieve de Ambassade te contacteren; liefst voor de geboorte.