Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Evenementenkalender Economie, handel en investering

Economie, handel en investering

Investeringsseminarie

Samen met de gewestelijke kantoren, heeft de Ambassade van België op 22 februari 2018 een investeringsseminarie georganiseerd, gericht op Japanse bedrijven die reeds investeren in België of dit overwegen. Dhr. Marc De Mil, internationale tax expert van de Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen, Federale Overheidsdienst Financiën, gaf er toelichting bij het nieuwe fiscale beleid van de Belgische federale overheid, in het bijzonder met betrekking tot de onlangs aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting. Meer info is beschikbaar op de volgende website: https://belgianembassytoky.wixsite.com/japanembassy2018

**********

De websites van de gewestelijke kantoren bieden u meer informatie over de kalender ivm economie, handel en investeringen: