Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Naar België Komen

Naar België Komen

Mededeling

Conform Europese Aanbeveling 9208/20 heeft de Belgische regering specifieke maatregelen genomen met betrekking tot de geleidelijke heropening van haar grenzen voor reizigers uit Japan. Zie onze rubriek "Visa for Belgium"

Vanaf 25 september 2020 is de beperking op essentiële reizen niet langer van toepassing op inwoners van Japan. Iedereen die in Japan woont, kan nu België binnenkomen zolang men voldoet aan de immigratie- en visumvereisten.

Zo wordt aan de visumplichtige onderdanen (voor kort of lang verblijf) die in Japan verblijven en die naar België wensen te reizen, verzocht om de bijgewerkte informatie over visa voor België te raadplegen: Visa for Belgium

Verplichte sanitaire maatregelen bij binnenkomst in België

  1. Passenger Locator Form: Elke reiziger naar België moet de online  "Public Health Passenger Locator Form" in vullen (48 uur) voorafgaand aan de reis. Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de reiziger op het formulier zelf terug. 
  2. PCR-Test: Niet verplicht.
  3. Quarantaine: Niet verplicht. 

Nationaal Crisiscentrum, FAQ sectie:

  • “Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?”
  • “Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?”
  • “Wat moet ik verstaan onder ‘quarantaine’?”
  • “Wanneer dient een reiziger zich in zelfisolatie te plaatsen?”

Visum voor België

Studeren in België

Werken in België

Links

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens.

Privacy Statement: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag