Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Naar België komen

Naar België komen

Mededeling

Conform Europese Aanbeveling 9208/20 heeft de Belgische regering specifieke maatregelen genomen met betrekking tot de geleidelijke heropening van haar grenzen voor reizigers uit Japan. Zie onze rubriek "Visa for Belgium"

Wie kan naar België reizen? 

  • Belgen en onderdanen van EU- of Schengen-lidstaten zijn bij binnenkomst in België niet onderworpen aan reisbeperkingen.
  • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een geldige Belgisch verblijfstitel of van een geldig D visum, ongeacht het type, kunnen naar België reizen. Toch worden de houders van een geldig visum sterk aangeraden om alle niet-essentiële reizen uit te stellen.

Momenteel worden alle landen buiten de EU en de Schengenlanden beschouwd als rode zones. Reizigers uit Japan worden daarom geacht uit een rode zone te kome en zijn verplicht de volgende sanitaire maatregelen na te leven:

Verplichte sanitaire maatregelen bij binnenkomst in België

  1. Passenger Locator Form: Elke reiziger uit een rode zone moet de online  "Public Health Passenger Locator Form" in te vullen (48 uur) voorafgaand aan de reis. Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de reiziger op het formulier zelf terug. 
  2. PCR-Test: Bij aankomst in België moet elke  reiziger uit een rode zone verplicht een screeningstest (zelf te regelen met een ziekenhuis of dokter in België). Meer informatie.
  3. Quarantaine: Bij aankomst in België moet elke reiziger uit een rode zone verplicht een periode (14 dagen) van zelfisolatie respecteren.

Nationaal Crisiscentrum, FAQ sectie:

  • “Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?”
  • “Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?”
  • “Wat moet ik verstaan onder ‘quarantaine’?”
  • “Wanneer dient een reiziger zich in zelfisolatie te plaatsen?”

Visum voor België

Studeren in België

Werken in België

Links

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens.

Privacy Statement: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag