Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Naar België Komen

Naar België Komen

1. Reisbeperkingen van Japan naar België 

Vanaf 19 april 2021 gelden nieuwe maatregelen voor reizen naar België:

 1. Niet-essentiële reizen naar België zijn niet langer verboden voor personen die beschikken over de nationaliteit van of de hoofdverblijfplaats in een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, of die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat opgenomen is op de EU White List.
 2. Niet-essentiële reizen naar België blijven verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet opgenomen is op de EU White List.

Japan blijft echter een rode zone voor België. De maatregelen in verband met testen en quarantaine blijven daarom van toepassing voor reizigers vanuit Japan (zie punt 4 hieronder).

2. Verklaring op eer

Niet-essentiële reizen naar België zijn niet langer verboden voor personen die beschikken over de nationaliteit van of de hoofdverblijfplaats in een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, of die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat opgenomen is op de EU White List. De verklaring op eer wordt daarom niet meer vereist.

Opgelet: De maatregelen in verband met testen en quarantaine blijven ongewijzigd. Voor meer informatie, ga naar Reizen naar en vanuit het buitenland en punt 4 hieronder.

3. Attest van essentiële reis

Verplicht voor reizigers zonder de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een land van de EU of het Schengengebied, die noch een C-visum noch een D-visum hebben, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in Japan.

Na de terugtrekking van Japan van de Europese lijst gepubliceerd op Re-open EU, is Japan een “rode zone” voor België geworden. Bijgevolg kunnen reizigers die niet de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een EU- of Schengengebied-land hebben en die hun verblijfplaats in Japan hebben, enkel om essentiële redenen naar België reizen. Bovendien zijn ze verplicht om een attest van ​​essentiële reis bij zich te hebben. Dit attest wordt afgeleverd door de visumdienst van de Ambassade van België indien de aanvrager aantoont dat reizen noodzakelijk is.

De reizen van personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet opgenomen is op de EU White List worden alleen om de volgende essentiële redenen toegestaan:

 • De reizen van gekwalificeerde personen (houders van een gecombineerde  vergunning, houders van een beroepskaart, enz.)
 • De professionele reizen van gezondheidswerkers, enz.
 • De professionele reizen van vervoerspersoneel
 • Reizen om dwingende gezinsredenen (gezinshereniging, enz.)
 • Reizen die studie gerelateerd zijn (studenten, stagiairs, onderzoekers met een gastovereenkomst, enz.)
 • Reizen  omwille van humanitaire redenen (dringende medische redenen, enz.)
 • Reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen, militair personeel, enz., in het kader van de uitoefening van hun functies. 
 • Doorreizen (transit)
 • Enz.

Reizigers die vrijgesteld zijn van de visumplicht die willen reizen met het oog op een huwelijk of om wettelijk samen te wonen -> Contacteer de Visa Desk (tokyo.visa@diplobel.fed.be)

Opgelet! Alle reizigers moeten aantonen dat hun reis essentieel is door middel van de nodige documentatie, EN in het bezit zijn van de documenten die nodig zijn voor toegang tot het Schengengebied.

 • Voor een lang verblijf in België moeten alle reizigers een D-visum hebben.
 • Voor een kort verblijf in België moet elke visumplichtige reiziger een visum C hebben om het Schengengebied binnen te komen. Alle reizigers moeten ongeacht hun nationaliteit bij het inchecken aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot het Schengengebied wanneer men zich aanmeldt aan de buitengrenzen van het Schengengebied, en dit door middel van de nodige documentatie.
 • Visumplichtige (voor kort of lang verblijf) reizigers die in Japan verblijven en die naar België willen reizen als onderdeel van een essentiële reis, worden uitgenodigd om de bijgewerkte informatie over visa voor België te raadplegen: Visa for Belgium

Voor de maatregelen die van toepassing zijn bij aankomst in België: Federaal Crisiscentrum en de FAQ (sectie “internationaal”) 

 

UITZONDERING: Het attest van essentiële reis is niet vereist in de volgende situaties:

 • de reiziger is in het bezit van een geldig visum D afgegeven door een Belgische diplomatieke of consulaire post 
 • de reiziger beschikt over een geldig visum C afgegeven na 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post, of door de vertegenwoordiging van een andere Schengenstaat 
 • de essentiële aard van de reis blijkt uit de officiële documenten waarover de reiziger beschikt

Het attest is vereist in alle andere situaties (nationaliteiten vrijgesteld van een C-visum voor een kort verblijf, houders van een visum afgegeven vóór 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post, enz.).

Procedure voor afgifte van het attest van essentiële reis:

Elke aanvraag voor een attest van essentiële reis moet per e-mail worden ingediend op het volgende adres: tokyo.visa@diplobel.fed.be.
De tekst van de e-mail moet de volgende informatie bevatten:

 1. Naam, voornaam, geboortedatum van de reiziger.
 2. Data van de geplande reis.
 3. Hoofdreden van de reis (met een omschrijving van de redenen van de reis).
 4. (Mobiel) telefoonnummer.

De documenten die bij de e-mail moeten worden gevoegd, zijn als volgt:

 1. Gescande kopie van paspoort.
 2. Gescande kopie van ondersteunende documenten die bewijzen dat de reis onder 1 van de categorieën van essentiële reizen valt.
 3. Elektronische kopie van vliegtickets (indien reeds in bezit van de reiziger).

De afgifte van een attest van essentiële reis is gratis.

Opgelet: Bestanden die beveiligd werden met een paswoord of links naar websites voor gegevensopslag (zoals Google Drive) kunnen niet aanvaard worden. Indien de grootte van uw bijgevoegde ondersteunende bestanden te groot is, gelieve de bestanden te comprimeren.

 

4. Verplichte maatregelen voor reizigers vanuit Japan 

Opgelet:  Aangezien de situatie snel kan veranderen, raden we alle reizigers aan om de sanitaire maatregelen opnieuw te controleren voor het vertrek.

Japan is een “rode zone” voor België. Als gevolg hiervan zijn de volgende maatregelen van toepassing op alle essentiële reizen vanuit Japan:

 1. Attest van essentiële reis (zie punt 3 hierboven)
 •  Verplicht (met uitzonderingen) voor reizigers die niet de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de EU of van het Schengengebied hebben, die noch een C-visum noch een D-visum hebben,en die in Japan wonen.
 1. Public Health Passenger Locator Form (PLF)
 • Verplicht voor alle reizigers. Alle reizigers moeten het Public Health Passenger Locator Form (PLF) invullen en het bewijs daarvan bij zich houden tijdens de volledige reis naar hun eindbestemming in België en gedurende de 48 uur die daarop volgen.
 • Het PLF beoordeelt het risicoprofiel van de reiziger op basis van de kleurcode van het land van vertrek én de antwoorden in de vragenlijst. 
 • In het PLF moet een mobiel telefoonnummer opgegeven worden. Dat kan een Belgisch of een buitenlands nummer zijn. Het moet ingegeven worden startend met het landnummer, zoals in het voorbeeld (“32498xxxxxx”).
 1. PCR test voor het vertrek (in Japan)
 • Verplicht voor niet-inwoners van België van 6 jaar en ouder.
 • Aanbevolen voor inwoners van België: Reizigers die in België wonen, hoeven dit document in principe niet te tonen. Verschillende luchtvaartmaatschappijen en doorvoerlanden eisen dit echter op systematische manier. Reizigers die in België wonen, worden daarom ook aangeraden om voorafgaand aan de reis een PCR-test af te leggen en het certificaat van negatief resultaat bij zich te hebben om eventuele problemen tijdens de reis te vermijden.

Register of Medical Institutions Issuing COVID-19 Testing Certificates (PDF) op de TeCOT website

 1. PCR test na de aankomst (in België) :
 • Verplicht voor inwoners van België, op dag 1 en dag 7 van quarantaine.
 • Verplicht voor niet-inwoners van België, op dag 7 van quarantaine.

> Lijst van PCR-testcentra in België op de website van het Federaal Crisiscentrum: Waar kan ik me laten testen?

 1. Quarantaine (7 dagen)
 • Verplicht voor alle reizigers
 • (Het Business Travel Abroad-formulier (BTA), laat  bij sommige professionele reizen naar België toe een uitzondering te bekomen op de quarantaine.)

Belangrijk: De quarantaine- en testverplichting worden vanaf 19 april strenger opgevolgd in België. Wie de verplichting niet respecteert, riskeert een boete van minimum 250 euro.

Voor meer details over sanitaire maatregelen bij aankomst in België: Federaal Crisiscentrum, FAQ, sectie "Internationaal”, alsook Reizen naar en vanuit het buitenland en Reizen van buiten de EU of Schengenzone.

5. Handige links

Visum voor België

Studeren in België

Werken in België

Links

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens.

Privacy Statement: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag