Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Opgelet voor oplichters

Opgelet voor oplichters

April 2019

Recentelijk zijn verschillende Belgen het slachtoffer geworden van cybercriminelen die financiële producten verkopen via het internet, zoals u ook kan lezen in dit bericht.

Het gaat hier om het zogenaamde fenomeen “cold calling” waarover u meer informatie kan vinden op de website van de “Financial Services Agency” (FSA), de Japanse toezichthouder op de financiële markten: www.fsa.go.jp/en/refer/cold/index.html. In veel van deze gevallen komen de zogezegd in Japan gevestigde bedrijven voor op de lijst van “cold callers” van bovenvermelde website en zijn dit bijgevolg geen betrouwbare vennootschappen. Men dient alleszins al onraad te ruiken bij het feit dat een website van “een bedrijf gevestigd in Tokio” geen Japanse versie heeft.

We raden Belgische onderdanen aan om enkel met makelaars te werken die door de Financiële Autoriteiten van Japan vergund of erkend zijn (zie www.fsa.go.jp/en/regulated/licensed/index.html). Indien u toch in dergelijke oplichtingzaak betrokken mocht raken, kan u aangifte doen bij: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/.

Nuttige links kan u vinden op: https://www.safeonweb.be/nl/nuttige-links

 

April 2018

De voorbije dagen ontving de FOD Buitenlandse Zaken verschillende meldingen van burgers over pogingen tot oplichting. De oplichters, welke zich via de telefoon voordoen als ambtenaar van Buitenlandse Zaken, proberen met een smoes om de bellers geld afhandig te maken. Gebruik van nieuwe technologieën wekken daarenboven de indruk dat de oproep afkomstig is van Buitenlandse Zaken (waarbij het centraal oproepnummer 02/501.81.11 verschijnt).

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan eenieder om geen enkel gevolg te geven aan dergelijke oproepen. De FOD Buitenlandse Zaken neemt immers nooit alleen telefonisch contact op met derden om financiële kwesties te regelen voor welk dossier dan ook.

Het wordt ook aangeraden om gevallen van fraude te melden aan de FOD zelf via het klachtenformulier (https://diplomatie.belgium.be/nl/Contact/klachten) of bij het federaal meldpunt (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/).