Ambassade en Consulaten van België in Japan
Home Pers Perscontacten

Perscontacten

Voor de Japanse pers

Japanse journalisten zijn vrijgesteld van visumverplichting indien ze maar voor een korte periode (max. 90 dagen) voor professionele doeleinden naar België komen. Voor invoer van professioneel foto and filmmateriaal, dient men bij binnenkomst een ‘ATA Carnet’ voor te leggen (meer informatie op www.atacarnets.org). Indien u in België langer dan 90 dagen moet verblijven om er als Japanse correspondent te werken kunt u bij de Belgische Ambassade in Tokio een visa lang verblijf aanvragen (type D). U kunt u bij aankomst een voorlopige accreditatie aanvragen bij de persdienst van de Federale Overheidsinstelling Buitenlandse Zaken. Meer informatie over deze procedures vindt u hier.

Voor de Belgische pers

Belgische journalisten zijn vrijgesteld van visumverplichting indien ze minder dan 90 dagen in Japan verblijven. Voor professionele activiteiten die een verblijf van meer dan 90 dagen vereisen, dient er een visumaanvraag worden ingediend. Voor invoer van professioneel foto- en filmmateriaal, dient men bij binnenkomst een ATA Carnet voor te leggen (meer informatie op www.atacarnets.org).

Om snel interessante filmlocaties in Tokio te vinden, is de volgende website een aanrader: www.locationbox.metro.tokyo.jp/english/.

Voor vragen in verband met persaangelegenheden in Japan, kunt u terecht bij het Foreign Press Center Japan (http://fpcj.jp/en/assistance). Bij de FPCJ kunt u ook de Foreign Press Accreditation Card aanvragen, voor toegang tot ministeriële persbriefings. Assistentie in Japan door de FPCJ is mogelijk indien u een aanvraag ruim vóór uw aankomst in Japan indient. In Japan is het best gebruik te maken van een tolk/lokale fixer want de algemene kennis van de Engelse taal is er gering.

Het Marilo Fund, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, reikt beurzen aan Belgische of Europese journalisten die een artikel, artikelenreeks, radio- of tv rapportage willen maken over de Japanse samenleving en economie. Meer informatie over mogelijke projectoproepen op www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293411&langtype=2067.

Perscontacten op de Belgische Ambassade in Tokio

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Elisa Castaldo en Mia Vanassche, tokyo@diplobel.fed.be, Tel. +81-3-3262-0191.