Relaties België-Japan

Meer informatie en geschiedenis van de relaties tussen België en Japan.

Economische relaties

Overzicht van de Belgische economie, de Japanse economie en statistieken, handelsrelaties en investeringen.


Geleidelijk herstel van de Belgische economie


Hoewel het uitbreken van de COVID-19-crisis resulteerde in een diepe val begin dit jaar, veerde de Belgische economie indrukwekkend weer op in het derde kwartaal van 2020, met +10,7% BBP groei t.o.v. het vorige kwartaal. Dit maakte naar schatting 2/3 van de voorgaande krimp goed.

De Nationale Bank verwacht dat dit jaar ons BBP met 6,7% zal afnemen. Snelle overheidsmaatregelen hebben er echter voor gezorgd dat het reëel beschikbaar inkomen van particulieren goed stand heeft gehouden (- 0,3%), wat het herstel na de COVID-crisis ten goede zal komen. Voor de volgende jaren voorspelt de Nationale Bank een BBP-groei van 3,5% in 2021 en van 3,1% in 2022.


Export als motor voor de economische heropleving


Hoewel de totale Belgische export tijdens de eerste 8 maanden van 2020 11,7% lager lag dan in 2019, zien we dat dit gelijk loopt met de rest van de EU: België is nog steeds de 5e grootste EU-exporteur van goederen. De Belgische sector die op het vlak van export een groeispurt heeft gemaakt tijdens de eerste 6 maanden van deze crisis is de farmasector+ 38,6% (+ €5,6 miljard). De chemische producten zagen een stijging van +10%.


The heart of the Blue Banana


Onze uitgebreide infrastructuur, centrale locatie en positie in globale waardeketens maken van ons land de ideale logistieke hub. België omvat de 2e grootste haven, het 2e dichtste spoor- en waterwegen- en 3e dichtste wegennetwerk en de 6e grootste cargoluchthaven in Europa. De NBB schat dat 7,6% van ons BBP en 8% van alle jobs te danken zijn aan de transport- en logistieke sector.

De Logistics Performance index van de Wereldbank (2018) plaats ons land als 3e op de wereldranking, dankzij onze voortrekkersrol op het vlak van tijdige en efficiënte internationale leveringen. De combinatie met onze sterke farmaceutische sector, Europese leiderspositie op het vlak van R&D en uitstekende reputatie op het vlak van klinische proeven, maken dat ons land een cruciaal knooppunt is voor het bieden van een oplossing voor de COVID-19-crisis.