Paspoort

Informatie over het Belgisch paspoort.

 


Algemeen


Tengevolge een Europese regelgeving zijn de paspoorten voortaan voorzien van vingerafdrukken, foto en handtekening die bij de consulaten “live” geregistreerd moeten worden. Deze zogenaamde “biometrische gegevens” komen bovenop de klassieke alfanumerieke gegevens (uw naam, geboortegegevens, enz.) en verhogen aldus de beveiliging van uw paspoort, versnellen de controle aan de grensovergangen, en verminderen het risico op misbruik van uw paspoort door een vreemde.

Voor de “live”-registratie van de “biometrische gegevens” dient iedere aanvrager die ouder is dan 6 jaar, zich met afspraak (via e-Appointment) persoonlijk aan te melden bij de Ambassade in Tokio. Indien u zich niet steeds naar de Ambassade in Tokio kunt begeven op het moment dat u een paspoort wil aanvragen zijn er een aantal alternatieven die u op voorhand kan overwegen (zie "preregistratie").


Aanvraagprocedure en in te dienen documenten


Voor kinderen die nog geen 6 jaar oud zijn kunt u de aanvraag nog steeds als vanouds per post naar de Ambassade in Tokio sturen. Iedere aanvrager die ouder is dan 6 jaar is verplicht om persoonlijk te verschijnen voor de registratie van de biometrische gegevens.

  1. Bereid uw schriftelijke aanvraag voor*
  2. Maak een afspraak via e-Appointment (voor het indienen van uw schriftelijke aanvraag en de registratie van uw biometrische gegevens)

*Evenals alle andere documenten die nodig zijn voor de bijwerking van uw administratief dossier, indien er zich (recente) relevante wijzigingen hebben voorgedaan.
 

Duur van de procedure

De afgifte van een paspoort neemt ongeveer 3 à 4 weken in beslag op voorwaarde dat uw administratief dossier up to date is.
 

Geldigheid

De geldigheidsduur van een paspoort voor een volwassene bedraagt 7 jaar, voor een minderjarige is dat 5 jaar. De geldigheid vervalt tevens wanneer het paspoort beschadigd is, de foto niet meer op de houder gelijkt of de houder de Belgische nationaliteit niet meer bezit.
 

Belangrijke opmerking

De biometrische gegevens worden 3 maanden bewaard tenzij u op uw formulier kiest voor een bewaring van 7 jaar. Deze keuze is heel handig voor het geval uw paspoort later defect, verloren of gestolen zou raken. U kunt dan immers binnen die periode een duplicaat van het paspoort met dezelfde geldigheidsdatum verkrijgen zonder dat u opnieuw uw biometrische gegevens persoonlijk moet laten registreren.


Landen waar u een paspoort voor nodig heeft


Als Belgische inwoner van Japan beschikt u ongetwijfeld reeds over een Belgisch paspoort. Indien u wenst te weten welke documenten u wereldwijd nodig hebt om als Belg te kunnen reizen (identiteitskaart, paspoort, visum,…) vraagt u dit best na bij de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming(en). In heel wat landen is een Belgische identiteitskaart voldoende. Voor andere landen moet u in uw paspoort over het nodige visum beschikken. U vindt reeds een eerste antwoord op de website van de FOD Buitenlandse Zaken


Voorlopig paspoort


Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan een voorlopig paspoort afgegeven worden. De laattijdige indiening van de aanvraag voor een biometrisch paspoort geldt niet als een uitzonderlijke omstandigheid.

Belangrijk:

  • De geldigheid van een voorlopig paspoort is beperkt
  • Niet alle landen erkennen het voorlopig paspoort als een volwaardig reisdocument. In de Verenigde Staten kan het helemaal niet gebruikt worden, zelfs niet voor een doorreis op een luchthaven.