Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Op deze pagina vindt u informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat te Tokyo moeten komen om uw biometrische gegevens op te nemen.

Onderscheid en karakteristieken identiteitskaart – paspoort - verblijfsvergunning

Elke Belg van 15 jaar of ouder die ingeschreven is in de consulaire registers moet een identiteitskaart aanvragen. Voor kinderen onder 15 jaar (0-12 Kids-ID, 12-15 eID) is dit niet verplicht. De huidige generatie identiteitskaarten bevat een elektronische chip (vandaar de naam "eID") waarin de gegevens van de houder opgeslagen zijn (het adres wordt echter niet vermeld, enkel "Tokio, Japan). De houder van een eID heeft recht op inzage van de gegevens die op de chip vermeld staan.

 

Verlies identiteitskaart (e-ID) of Kids-ID

Bij verlies, diefstal of vernietiging van een elektronische identiteitskaart, afgegeven in België of in het buitenland, moet de houder zelf zo snel mogelijk aangifte doen bij het DOCSTOP-callcenter: 00800 2123 2123.

Image
Logo van DocStop