Legalisatie van documenten

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u een document kunt legaliseren.

  1. Laatst bijgewerkt op

Legalisatie is de formaliteit waarmee de authenticiteit van de handtekening, de kwaliteit waarin de ondertekenaar van de handeling heeft gehandeld en, in voorkomend geval, het zegel waarmee deze handeling is bekleed, wordt bevestigd. Legalisatie komt dus op geen enkele manier overeen met validatie van de inhoud van het document.
 

Legalisatie van uw handtekening (onderhandse akte)


De consulaire afdeling kan onder bepaalde voorwaarden overgaan tot legalisatie van uw handtekening. Let op, het document waarop de legalisatie zal worden aangebracht, moet absoluut worden ondertekend op de ambassade, voor de consulaire agent! U zult er daarom op letten het document NIET vooraf te ondertekenen.

Voor een legalisatie van ondertekening dient u vooraf een afspraak te maken en de volgende documenten voor te leggen:

  • het ongetekend document
  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort of Belgische identiteitskaart)
  • consulaire tarieven

In principe wordt het verzoek om legalisatie van de handtekening ter plaatse verwerkt en wordt het document aan het einde van de afspraak aan u verstrekt.

Let op, de legalisatie authentiseert de handtekening maar bevestigt in geen geval de inhoud van het document.
 

Legalisatie en Apostille van een buitenlands document


Hoe kan ik Japanse documenten laten legaliseren?

Japanse documenten bestemd voor de Belgische autoriteit moeten eerst in Japan gelegaliseerd worden door middel van een “Apostille” (Conventie van Den Haag van 1961). Een aanvraag voor een Apostille dient persoonlijk of per post te gebeuren bij het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Gaimusho). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Gaimusho

De apostille is een vereenvoudigde en gratis legalisatie die alleen geldig is voor de landen die het Vedrag van den Haag van 5 oktober 1961 hebben ondertekend, waarvan België en Japan partij zijn.

De apostille van Japanse officiële documenten valt niet onder de bevoegdheid van de Belgische ambassade in Japan, maar onder die van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken (Gaimusho). De aflevering moet worden aangevraagd bij de dienst “Apostille”

Officiële Japanse documenten zonder ‘Apostille’ zullen geweigerd worden!
 

Opgelet

Documenten voor gebruik in de Belgische Ambassade en in België dienen ook “beëdigd” vertaald te worden volgens de taal van de betrokken administratie. Een beëdigde vertaling dient te gebeuren door een beëdigede vertaler aangewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg in België. U kan een lijst van vertalers bekomen bij uw lokale Rechtbank van Eerste Aanleg in België, of in onze rubriek Beëdigde vertalers.